Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychPoczytaj o czym debatowaliśmy podczas XVIII Seminarium Śląskiego!

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny tom z cyklu publikacji pokonferencyjnych, zawierający wybór referatów wygłoszonych podczas XVIII Seminarium Śląskiego z 2013 roku.

Polskojęzyczna publikacja pokonferencyjna stanowiąca wybór tekstów z XVIII Seminarium Śląskiego nt.: „Dziedzictwo kulturowe Śląska – miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje” dostępna w formacie PDF.

 

XVIII Seminarium Śląskie, którego tematem przewodnim było „Dziedzictwo kulturowe Śląska – miejsca, architektura, ludzie, zwyczaje, tradycje” jest kontynuacją dotychczasowego dorobku oraz kolejną okazją do dyskusji nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej problematyki stosunków polsko-niemieckich oraz ich znaczenia dla rozwoju Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego regionu jako obszaru wielokulturowej tradycji. XVIII Seminarium Śląskie odbyło się w terminie od 25 – 28 września 2013 r., w Kamieniu Śląskim.

XVIII Seminarium Śląskie poświęcone było tematyce dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego Śląska. Tytuł naszego Seminarium został wybrany nieprzypadkowo, bowiem w roku 2010 weszła w Polsce w życie Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zgodnie z zapisami Konwencji oznacza to generalne zobowiązanie Rzeczypospolitej do prowadzenia działań na rzecz promocji i ochrony dziedzictwa niematerialnego. Popularyzacja dziedzictwa kulturowego materialnego i niematerialnego pozostaje obowiązkiem społecznym, do którego wypełnienia mogą włączać się zarówno instytucje kulturalne, edukacyjne jak i organizacje pozarządowe. Dziedzictwo materialne i niematerialne Śląska to z punktu widzenia dalszego rozwoju tego wyjątkowego regionu zarówno ogromne szanse – jednak często niewykorzystane – jak  i niedocenione walory które powoli zanikają.

Mamy nadzieję, że lektura kolejnego tomu pokonferencyjnych tekstów pozwoli Państwu zakosztować unikatowej atmosfery spotkań na Zamku w Kamieniu Śląskim.

Polskojęzyczna  publikacja pokonferencyjna, stanowiąca wybór tekstów z XVIII Seminarium Śląskiego w pliku PDF dostępna jest na stronie www.haus.pl w zakładce: Publikacje.« wsteczKONTAKT

Patrycja Wiencek-Baron

DWPN Opole

tel.: (32) 461 20 70

fax: (32) 461 20 71

haus@haus.pl

PARTNERZY