Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychGra miejska „Fundusze unijne w moim mieście. W poszukiwaniu inwestycji?”

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza szkoły z Gliwic oraz powiatu gliwickiego do udziału w grze miejskiej pt.: „Fundusze unijne w moim mieście. W poszukiwaniu inwestycji?” Termin zgłoszeń do 15 listopada!

 

 

 

 

 

 

Gra Miejska
„Fundusze unijne w moim mieście. W poszukiwaniu inwestycji

listopad 2015

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz Konsulatem Generalnym RFN zaprasza szkoły z Gliwic oraz powiatu gliwickiego do udziału w grze miejskiej pt.: „Fundusze unijne w moim mieście. W poszukiwaniu inwestycji?”

Komisja Europejska ogłosiła rok 2015 "Europejskim Rokiem Rozwoju" pod hasłem "nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość". Jednym z celów, które są realizowane za pośrednictwem kampanii informacyjnych, komunikacyjnych i innych środków państw członkowskich, jest przekazywanie obywatelom szczegółowych informacji na temat współpracy rozwojowej UE oraz podnoszenie świadomości o korzyściach współpracy na rzecz rozwoju. Z tego powodu, Centrum Europejskie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej pragnie podjąć inicjatywę mającą na celu wsparcie aktywności obywatelskiej młodzieży, jej dialogu oraz  promowania obywatelstwa europejskiego. Słaba świadomość społeczna młodych ludzi na temat ich praw w UE oraz brak wiedzy o funkcjonowaniu organów Unii to najważniejsze powody, które skłaniają nas do przeprowadzenia tego projektu.

Projekt składa się z trzech etapów:

Etap I – przekazanie młodzieży materiałów, do omówienia z nauczycielem w szkole
Etap II – spotkanie młodzieży z trenerem. Omówienie inwestycji finansowanych ze środków UE w Gliwicach, wyznaczenie trasy dla poszczególnych grup
Etap III
– wizyty w wybranych miejscach inwestycji oraz spotkanie z przedstawicielami władz

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: do 15 listopada br.


Uwaga!


Ilość miejsc ograniczona. Udział w projekcie jest bezpłatny!« wsteczKONTAKT
Mariusz Rotarski,
menedżer projektów
tel.: 32 461 20 70
e-mail: mariusz.rotarski@haus.pl
PARTNERZY

Konsulatu

Patronat:


Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Gliwice


Starosta Powiatu Gliwickiego