Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja pt: „Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych jako narzędzie europejskiej polityki kulturalno-językowej”

W dniu  29 maja 2012 r., w Kamieniu Śląskim odbyła się konferencja pt:Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych jako narzędzie europejskiej polityki kulturalno-językowej”, zorganizowana przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Politykę kulturową w Europie w swoim wystąpieniu przedstawił Johan Häggman z Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń i Ośrodka Badań nad Wielojęzycznością i Translatoryką Komisji Europejskiej. W UE ok. 40 milionów ludzi posługuje się językami regionalnymi lub mniejszościowymi. Johan Häggman podkreślił, że wartością dodaną znajomości języków jest sukces gospodarczy, szczególnie w zakresie handlu z innymi krajami. Kompetencje językowe zwiększają szanse na lepsze zatrudnienie, dają wolność pracy i podjęcia studiów w innym kraju, korzystnie wpływają na eksport, wpływają na dobrobyt materialny społeczeństw regionów wielojęzycznych, przykładem są Navarra i Katalonia w Hiszpanii, Dolina Aosty i Południowy Tyrol w Italii. By zachęcać do nauki języka, powiem on być modny, odpowiednio promowany, gdyż o jego powodzeniu decyduje jego prestiż.

Następnie Dobiesław Rzemieniewski, Naczelnik Wydziału Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji nakreślił realizację Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych w ocenie administracji rządowej, skupiając się przede wszystkim na kulturowych aspektach i skutkach karty.

W dyskusji panelowej prof. dr hab. Bogusław Wyderka z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego, prof. dr hab. Marek Zybura z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta we Wrocławiu oraz prof. dr hab. Ryszard Kaczmarek z Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach rozmawiali na temat wyzwań dla środowiska naukowego w kontekście zapisów karty.  

Tematem referatu dra Tomasza Wicherkiewicza, Kierownika Pracowni Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu była różnorodność językowa i modele polityki językowej w Europie

Sytuację mniejszości narodowych w świetle realizacji Karty języków regionalnych lub mniejszościowych na przykładzie mniejszości niemieckiej w Polsce przedstawił Waldemar Gaida, Wicestarosta Powiatu Strzeleckiego. Szczególnie uwzględnione zostało tutaj szkolnictwo mniejszościowe w regionie Górnego Śląska.

W dyskusji panelowej o postanowieniach karty w teorii i w praktyce rozmawiali przedstawiciele trzech najliczniejszych mniejszości narodowych w Polsce: Bernard Gaida, Przewodniczący ZNSSK w Polsce, Eugeniusz Wappa, przedstawiciel mniejszości białoruskiej oraz Andrzej Jekaterynczuk z Towarzystwa Ukraińskiego.

Licznie zgromadzeni uczestnicy oraz żywe dyskusje podczas konferencji są dowodem na to, że istnieje zainteresowanie tematyką oraz potrzeba organizacji podobnych przedsięwzięć w regionie.

 

 

 « wsteczPARTNERZY

Organizatorzy
  
 

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

www.vdg.pl

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

www.haus.pl

Finansowanie:

Źródłem finansowania projektu są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego.