Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych22 uczestników VII edycji projektu „Archiwum Historii Mówionej-www.e-historie.pl” zakończyło udział w szkoleniu historyczno-dziennikarskim.

Podczas szkolenia (24-25 kwietnia 2015 roku) młodzi dziennikarze projektu rozszerzyli swoją wiedzę na temat losów Ślązaków w trakcie II Wojny Światowej, bezpośrednio po wojnie oraz dowiedzieli się, jakie dzieje i zawirowania historii towarzyszyły mieszkańcom Górnego Śląska.

Pierwszego dnia szkolenia opiekun naukowy dr Adriana Dawid z Uniwersytetu Opolskiego przeprowadziła warsztaty historyczne na których wygłoszono referaty pt.; Śląsk w pierwszej połowie XX wieku” (okres międzywojenny, II wojna światowa, rok 1945) oraz „Przełom 1989 r. – upadek komunizmu i początek działalności organizacyjnej mniejszości niemieckiej na Śląsku”. Kolejnym punktem warsztatów historycznych było przedstawienie uczestnikom tematu „O co pytać respondentów?Wybrane zagadnienia z historii najnowszej Górnego Śląska(1945-1989)”. Wykłady były połączone z prezentacją multimedialną (ilustracje, fragmenty materiałów filmowych). Podczas warsztatów zostały wykorzystane materiały audio z AHM, a także zainscenizowany wywiad ze świadkiem historii.

„Jak profesjonalnie podejść do wywiadów ze świadkami czasu?” - na to pytanie odpowiedzi udzielał red. Krzysztof Ogiolda, z Nowej Trybuny Opolskiej oraz Rudolf Urban z Zespołu Producenckiego „Pro futura”, którzy odsłonili przed uczestnikami tajniki  pracy dziennikarskiej.  Bardzo duże zainteresowanie wzbudziły również ostatni warsztat pt. „Skąd wiem to, co wiem?" - komunikacja międzypokoleniowa” przeprowadzony przez dr Tomasza Grzyba z Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej we Wrocławiu.

Drugiego dnia szkolenia, dziennikarze z Zespołu Producenckiego „Pro futura” przeprowadzili szkolenie techniczne z obsługi narzędzi radiowych, nauczyli jak wgrywać i montować wywiady radiowe.

Zaś po szkoleniu uczestnicy projektu „Archiwum Historii Mówionej” wyruszyli na poszukiwanie świadków historii.« wsteczKONTAKT

Izabela Waloszek

tel.: +48 (77) 402 51 05

fax: +48 (77) 402 51 15