Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychPolsko – niemiecka publikacja pokonferencyjna, stanowiąca wybór tekstów z XIX Seminarium Śląskiego, już dostępna w siedzibie DWPN Opole/Gliwice oraz w formacie PDF!Mamy przyjemność zaprezentować Państwu kolejny tom z cyklu publikacji pokonferencyjnych, zawierający wybór referatów wygłoszonych podczas XIX Seminarium Śląskiego z 2014 roku.

Konferencja nt.: „Edukacja mniejszościowa w Polsce: wczoraj – dziś – jutro”, która odbyła się w terminie 24 – 27 września 2014. na Zamku w Kamieniu Śląskim, była elementem realizacji postulatu i zaleceń Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych  i organizowana była również we współpracy z oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec oraz pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podczas konferencji omówione zostały poszczególne zagadnienia dotyczące edukacji mniejszościowej  w Polsce m.in.: prawodawstwo europejskie a ochrona i możliwości rozwoju języków mniejszości, ustawodawstwo  i rozwiązania polskie w zakresie ochrony języków mniejszości, modele rozwoju edukacji mniejszości - od nauczania języka do nauczania w języku,  czym jest „dziedzictwo językowe” danej mniejszości narodowej, niemieckie  i polskie dziedzictwo językowe Śląska, religijne dziedzictwo językowe, zagrożenia dla rozwoju języka mniejszości - jak możemy im zapobiec, rola podręczników w edukacji językowej mniejszości, dziedzictwo językowe jako wartość dodana w rozwoju regionu oraz problematyka związana z nauczaniem języków mniejszościowych w Polsce.

Mamy nadzieję, że lektura kolejnego tomu pokonferencyjnych tekstów pozwoli Państwu zakosztować unikatowej atmosfery spotkań na Zamku w Kamieniu Śląskim.

Polsko-niemiecka publikacja pokonferencyjna, stanowiąca wybór tekstów z XIX Seminarium Śląskiego w pliku PDF dostępna jest na stronie www.haus.pl w zakładce: Publikacje a w wersji drukowanej bezpłatnie w opolskiej i gliwickiej siedzibie DWPN. « wsteczKONTAKT

Patrycja Wiencek-Baron

Tel.: +48 (77) 402 51 05

partycja.wiencek@haus.pl

PARTNERZY

Finansowanie: