Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychNowa publikacja DWPN "Wpływ ludności pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój społeczno – gospodarczy..."


Jaki wpływ ma ludność mniejszości niemieckiej oraz organizacje mniejszości niemieckiej na rozwój społeczno – gospodarczy regionu województwa opolskiego? Na te i inne pytania uzyskacie odpowiedzi po przeczytaniu naszej najnowszej publikacji. Zapraszamy do lektury!

Celem publikacji pt. „Wpływ ludności pochodzenia niemieckiego oraz organizacji mniejszości niemieckiej na regionalny rozwój społeczno – gospodarczy. Wybrane zagadnienia (ze szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego)” jest pokazanie wpływu ludności mniejszości niemieckiej oraz organizacji mniejszości niemieckiej na rozwój gospodarczo-społeczny regionu w ujęciu przestrzennym oraz określenie skali, kierunków i skutków transferu kapitału otrzymywanego i pozyskiwanego. Czytelnik pozna również rolę Niemców w regionie oraz organizacji mniejszości niemieckiej na ofertę edukacyjno-kulturalną  oraz rozwój kontaktów międzynarodowych  w regionie.  

Powyższa publikacja zawiera zbiorczy raport z częścią wnioskową z przeprowadzonych badań empirycznych dotyczących wpływu organizacji mniejszości niemieckiej oraz ludności pochodzenia niemieckiego na rozwój regionalny. Znajdują się w niej takie elementy jak m.in.: analiza wydatków i działalności mniejszości niemieckiej, interpretacja wyników badań ankietowych dotyczących wpływu organizacji mniejszości niemieckiej na rozwój regionalny oraz wnioski dotyczące wpływu migracji stałej i zarobkowej ludności pochodzenia niemieckiego.

Autorami publikacji są prof. dr hab. Romuald Jończy, profesor nauk ekonomicznych specjalista z zakresu ekonomii rozwoju, ekonomii międzynarodowej, rynku pracy, polityki ekonomicznej oraz Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska, doktorantka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 

Recenzję naukową wykonał prof. dr hab. Henryk Chałupczak z Lublina, w której zaznaczył ze zaprezentowane analizy dowodzą bardzo dużego wpływu odmienności etnicznej Śląska, zwłaszcza zaś regionu opolskiego, na proces rozwoju regionalnego tego obszaru. Wpływ ten, pojawia się w ujęciu ekonomicznym, był ogromny i istotniejszy od całości trafiającej do regionu pomocy unijnej.

Publikacja jest pierwszym tego typu podsumowaniem wpływu ekonomicznego Niemców na rozwój regionu w historii wolnej Rzeczpospolitej.

Publikację można zakupić w biurze DWPN w Gliwicach i Opolu w cenie 20,00 zł.

Projekt finansowany ze środków Mniejszości Niemieckiej będących w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego.

 « wsteczKONTAKT

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. Bojkowska 37
44-100 Gliwice
tel.: (32) 461 20 70
fax: (32) 461 20 71
haus@haus.pl

lub

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2
45-068 Opole
tel.: (77) 402 51 05
fax: (77) 402 51 15
haus-opole@haus.pl