Logo DWPN 1%

Poznaj HISTORIĘ LOKALNĄ swojego regionu
Dodaj do ulubionychZapraszamy gminy, powiaty oraz koła DFK województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego, zainteresowane realizacją projektu „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”, do zgłoszenia chęci współpracy.

 

 

 

 

Celem projektu, realizowanego od ponad 15 lat przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej  we współpracy z wybranymi gminami, powiatami i koła DFK, jest zapoznanie szerokiego kręgu lokalnej społeczności z przeszłością ich najbliższego otoczenia, wskazanie korzeni miejscowości oraz ukazanie wzajemnego przenikania się wielu kultur w życiu danej miejscowości.

Adresatami spotkań są mieszkańcy danego regionu lub danej miejscowości, a w szczególności: politycy komunalni, członkowie mniejszości niemieckiej, organizacje społeczne, naukowcy, instytucje kultury, młodzież, nauczyciele historii, języka polskiego, języka niemieckiego, duchowieństwo, liderzy ścieżek edukacyjnych.

Więcej informacji na temat projektu w zakładce WYBRANE PROJEKTY

http://www.haus.pl/aktualnosci-413.html

Jeżeli również Państwa gmina, powiat, koło DFK jest zainteresowane realizacją Historii Lokalnej, prosimy o kontakt  z koordynatorem projektu p. Andreą Halenka. « wsteczKONTAKT

Andrea Halenka

Tel. 77 402 51 05

e-mail: andrea.halenka@haus.pl

PARTNERZY

Finansowanie:


Fundacja Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych