Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychMarszałek Województwa Opolskiego serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatów do udziału w konkursie pn. „SPOŁECZNIK ROKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”

Celem Konkursu jest uhonorowanie tytułem „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” osoby działającej na rzecz dobra wspólnego oraz promocja postaw społecznych.

 

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku Województwa Opolskiego” mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, instytucje oraz pełnoletnie osoby fizyczne (pod warunkiem dołączenia rekomendacji organizacji pozarządowej, instytucji lub nieformalnej grupy osób).

Kapituła Konkursu, wyłoni „Społecznika Roku”  spośród aktywnych pełnoletnich mieszkańców województwa opolskiego:

- podejmujących nieodpłatne działania na rzecz innych osób, swojego otoczenia,

- tych, którzy działają od lat z dużym zaangażowaniem na rzecz zmian, na których zyskuje środowisko lokalne,

- walczących skutecznie z problemami społecznymi, podejmujących inicjatywę poprzez realizację oddolnych działań, akcji oraz przedsięwzięć społecznych.

 

Kandydaci będą oceniani wg następujących kryteriów:

- czas i zasięg działania (minimum 5 lat działalności społecznej na terenie 

  województwa opolskiego),

- praca społeczna bez wynagrodzenia,

- zaangażowanie oraz skuteczność działania,

- współpraca i angażowanie innych ludzi,

- wartość postawy jako wzoru do naśladowania.

 

Wnioski zgłoszeniowe wraz Regulaminem dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego www.opolskie.pl, portalu internetowym organizacji pozarządowych www.ngo.opolskie.pl oraz w komórce Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Wypełniony wniosek zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Organizatora osobiście lub listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, z dopiskiem na kopercie Konkurs „Społecznik Roku Województwa Opolskiego” do dnia 30 stycznia 2015 r. O zachowaniu terminu decyduje data nadania. Zgłoszenia wraz z załącznikami, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Uwaga!

Warunkiem bezwzględnym skutecznego zgłoszenia kandydatki/kandydata do Konkursu jest uzyskanie od niej/niego zgody na zgłoszenie do udziału w Konkursie wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie danych osobowych kandydatki/kandydata.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 « wsteczDO POBRANIA

Regulamin Konkursu [.doc]

PARTNERZY

Lider:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Partnerzy:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych