Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychNic o nas bez nas- wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w gminie Turawa.

Od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w partnerstwie z Gminą Turawa i Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej realizują, w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL, projekt pn. „Nic o nas bez nas- wzmocnienie mechanizmów konsultacji społecznych w gminie Turawa”.

 

 

 

Informujemy, że w ramach projektu zostały stworzone 2 dokumenty strategiczne:

- Strategia Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015 – 2022

- Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Opracowana została również „Diagnoza społeczno-gospodarcza Gminy Turawa”


Teraz od Państwa zależy jaki kształt będą miały wyżej wymienione dokumenty.

Rozpoczynamy konsultacje społeczne, które odbywać się będą w Urzędzie Gminy Turawa w następujących terminach (zgodnie z załączonym harmonogramem):

HARMONOGRAM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W URZĘDZIE GMINY TURAWA [.doc]

Jednocześnie informujemy, że na stronach realizatorów projektu: Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej:  www.opole.frdl.pl, Gminy Turawa: www.turawa.pl dostępne są elektroniczne wersje dokumentów, a także formularz konsultacji społecznych.


Uprzejmie prosimy o przesyłanie państwa propozycji na adres biuro@opole.frdl.pl do dnia 28 listopada 2014.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Turawa do uczestnictwa w projekcie.

To dzięki Państwa zaangażowaniu wyżej wymienione dokumenty będą odzwierciedlały rzeczywiste potrzeby mieszkańców.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 « wsteczDO POBRANIA

Strategia Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2020 [.pdf]

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turawa [.pdf]

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Turawa 2014 wersja pełna [.pdf]

Formularz konsultacji Strategia Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2020 [.doc]

Formularz konsultacji Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych [.doc]

Formularz konsultacji Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej gminy Turawa 2014 [.doc]