Logo DWPN 1%

Archiwum Historii Mówionej
Dodaj do ulubionychZapraszamy młodzież klas licealnych oraz studentów do uczestnictwa w projekcie "Archiwum Historii Mówionej www.e-historie.pl"!

W 2012 roku realizujemy IV edycję "Archiwum Historii Mówionej". Celem projektu jest podniesienie świadomości historycznej wśród młodzieży zainteresowanej dziejami Górnego Śląska a także wzbogacenie archiwum historii mówionej w postaci strony internetowej. Projekt podobnie jak w latach poprzednich będzie składał się z 3 elementów: rekrutacjii szkolenia uczestników (historyczno - dziennikarskiego), rejestracji wywiadów ze świadkami historii oraz z opracowaniu nagrań. Po zakończeniu etapu przeprowadzania wywiadów ze świadkami historii oraz obróbki technicznej nagranego materiału, jak również umieszczenia wywiadów na portalu internetowym poświęconym temu projektowi, uczestnicy projektu "Archiwum Historii Mówionej" udają się  na podróż studyjną do Berlina.

Naszymi uczestnikami jest młodzież klas licealnych oraz studenci. Ukierunkowujemy się na młodzież licealną zainteresowaną historią Górnego Śląska, aktywnie działającą na rzecz swojego środowiska lokalnego, pochodzącą ze środowiska mniejszości niemieckiej i jej otoczenia czy skupioną w Szkolnych Klubach Europejskich.

W jaki sposób zgłosić się do projektu?

W załączeniu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY [.doc] do projektu, który prosimy przesłać do dnia 24 maja 2012 r., na adres Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, 45-086 Opole tel.: (077) 402 51 05, faks: (077) 402 51 15, e-mail: iza.marzodko@haus.pl« wsteczKONTAKT
Izabela Marzodko,
ul. 1 Maja 13/2, 45-086 Opole
tel.: (077) 402 51 05, faks: (077) 402 51 15,
e-mail: iza.marzodko@haus.pl.
DO POBRANIA
Formularz zgłoszeniowy [.doc]