Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychProjekt „Gmina Chrząstowice - aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej”

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu informuje, iż z dniem 31 sierpnia 2014 roku zakończona została realizacja projektu "Gmina Chrząstowice - aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej".

 

 

 

 

1 września 2013 roku Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej (lider) oraz Gmina Chrząstowice i Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w Opolu przystąpili do realizacji 12-miesięcznego projektu „Gmina Chrząstowice - aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Priorytetu V „Dobre rządzenie”, Działanie 5.4 „Rozwój potencjału trzeciego sektora”, Poddziałanie 5.4.2 „Rozwój dialogu obywatelskiego”.

Celem projektu było wypracowanie modelu konsultacji społecznych przez Gminę Chrząstowice przy współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na jej terenie w okresie od 01.09.2013 do 31.08.2014.

Głównym zadaniem zaś przygotowanie i poddanie konsultacjom społecznym 2 dokumentów, ważnych z punktu widzenia urzędu gminy, tj:

  • Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice
  • Rocznego planu współpracy Gminy Chrząstowice z NGO i innymi podmiotami pożytku publicznego na rok 2014

W celu osiągnięcia założeń projektowych oraz stworzenia przedmiotowych dokumentów opracowano Diagnozę społeczno-gospodarczą Gminy Chrząstowice dokument analityczny, opisujący stan istniejący oraz tendencje społeczno-gospodarcze zachodzące w Gminie w latach 2007 – 2012.

Ważnym elementem projektu było poddanie dokumentów strategicznych konsultacjom społecznym. Był to proces, w którym przedstawiciele władz, w tym przypadku lokalnych, przedstawiali obywatelom swoje plany dotyczące wyżej wskazanych dokumentów, które mają wpływ na życie codzienne i pracę mieszkańców gminy. Konsultacje nie ograniczały się jednak tylko do przedstawienia tych planów, ale także do wysłuchania opinii na ich temat, ich modyfikowania i informowania o ostatecznej decyzji. To nowoczesny sposób zasięgania opinii, dzięki któremu obywatele mają wpływ na tworzenie i kreowanie ich rzeczywistości.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego« wsteczKONTAKT
Izabela Marzodko

tel. 77 402 51 06

fax. 77 402 51 15

e-mail: iza.marzodko@haus.pl