Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychWstępna Lista Rankingowa Uczestników Projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3”

Informujemy, iż w wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej przez Zespół Komisji Rekrutacyjnej ogłaszamy wstępną listę rankingową Uczestników projektu „Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3” w podziale na kobiety i mężczyzn. Ogłaszamy również wstępną listę rezerwową Uczestników projektu w podziale na kobiety i mężczyzn oraz listę formularzy negatywnie ocenionych.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce NASZE PROJEKTY – Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 3 - Aktualności

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie „Promocja Przedsiębiorczości” w Opolu w partnerstwie z Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej i Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. i współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego« wsteczKONTAKT
Asystent menadżera projektu

Magdalena Kubica

tel. 77 402 51 06

e-mail:magda.kubica@haus.pl

PARTNERZY

Lider:

Partnerzy:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej