Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychInauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

Dnia 30 czerwca 2014 roku w Gliwicach odbyło się inauguracyjne spotkanie Rady Programowej naszej instytucji, która została powołana uchwałą Zarządu.

 

 

 

 

 

 

 

Uchwałą Zarządu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, powołano przy naszej instytucji Radę Programową, która jako ciało doradcze wspomagać będzie działania Domu. Swoim doświadczeniem i autorytetem będą nas wpierać: prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek, Z-ca Dyrektora Biblioteki Śląskiej ds. Instytutu Badań Regionalnych oraz Kierownik Zakładu Archiwistyki i Historii Śląska Uniwersytetu Śląskiego, prof. zw. dr hab. Romuald Jończy, Kierownik Katedry Ekonomii i Badań nad Rozwojem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Kierownik Zakładu Praw Człowieka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Klaus Ziemer, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, prof. dr hab. Marian Noga, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, dr hab. Daniel Pietrek, Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu w Opolu oraz Bernard Gaida, Przewodniczący Związku Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce.

Podczas inauguracyjnego spotkania Rady Programowej dnia 30 czerwca 2014 roku w gliwickiej siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej wyłoniono Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady w osobach prof. zw. dr hab. Romulada Jończego oraz dr hab. Daniela Pietrka.

Jesteśmy przekonani, że powołana Rada Programowa, będą znacząco wspierać działalność naszej instytucji oraz służyć jej swoim doświadczeniem i wiedzą.

 

 

« wsteczKONTAKT
Natalia Kuczera
sekretariat DWPN w Gliwicach
e-mail: haus@haus.pl
tel.: (32) 461-20-70
fax: (32) 461-20-71