Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja "Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego" - już za nami.

W dniu 25 czerwca 2014 r. o godzinie 13.00 w Sali Orła Białego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” realizowany w ramach Poddziałania 5.4.2 PO Kapitał Ludzki.

 

 

Liderem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, a realizuje go wspólnie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej, Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Jego celem jest poprawa jakości mechanizmów współpracy Administracji Publicznej i organizacji pozarządowych na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz upowszechnienie wypracowanych mechanizmów współpracy wśród JST i NGO województwa opolskiego.

Powstały już zespoły robocze, w których przedstawiciele trzeciego sektora wraz z urzędnikami wspólnie pracują m.in. nad wypracowaniem standardów konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych, modeli realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem różnych form finansowych i modeli tworzenia partnerstw w realizacji tych zadań. Opracowywany jest także standard i zasady działania regionalnego centrum organizacji pozarządowych oraz sposób promowania i doceniania postaw prospołecznych poprzez wypracowanie zasad honorowanie społecznika roku w regionie.

Na konferencji zaprezentowano również internetową platformę współpracy pomiędzy opolskimi organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorząd terytorialnego ngo.opolskie.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PO Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie. Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora. Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za przybycie !« wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej