Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZakończył się cykl spotkań informacyjno-animacyjnych pt. „Dwujęzyczność-podaj dalej!”

Z dniem 6 czerwca zakończył się cykl pięciu spotkań informacyjno-animacyjnych pt. „Dwujęzyczność-podaj dalej!”, które były elementem kampanii na rzecz dwujęzyczności „Bilingua - łatwiej z niemieckim!”. Spotkania były skierowane do rodziców, zainteresowanych nauczycieli języka niemieckiego jak i do członków mniejszości niemieckiej.

 

 

 

Celem spotkań było szerzenie idei dwujęzyczności oraz zwalczanie stereotypów na temat wychowania dwujęzycznego.

Podczas spotkań w pierwszej kolejności został wyświetlony film, promujący zalety dwujęzycznego wychowania, a kolejnym etapem spotkania była dyskusja z naszym animatorem Waldemarem Gaida, wicestarostą Strzelec Opolskich i ekspertem w dziedzinie nauczania dwujęzycznego i prawa oświatowego.

Uczestnicy spotkań, które odbyły się zarówno w województwie śląskim (Żory, Kopienica, Katowice) jak i opolskim (Kórnica, Źlinice), zdobyli wiedzę na temat edukacji mniejszościowej: wyjaśniona została podstawa prawna nauczania języka mniejszości narodowej oraz przybliżone zostało rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Ponadto przekazane zostały informacje nt. możliwości składania przez rodziców wniosków zapewniających dzieciom kształcenie w języku mniejszości, dwujęzycznie lub z dodatkową nauką języka mniejszości.« wsteczKONTAKT
Katarzyna Czech

Doradca ds. dwujęzyczności,

tel. 77 402 51 05,

e-mail:katarzyna.czech@haus.pl

PARTNERZY

Finansowanie:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji