Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychSpotkanie z beneficjentami realizującymi projekty w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach Poddziałania 5.4.2  „Rozwój dialogu obywatelskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na spotkanie informacyjne dotyczące:

  • bieżących kwestii związanych z rozliczaniem wniosków o płatność, w tym najczęściej pojawiających się uwag, wątpliwości dot. kwalifikowalności wydatków,
  • najczęściej stwierdzanych uchybień/nieprawidłowości w przebiegu procesu kontroli, takich jak: niekwalifikowalne wydatki dot. wynagrodzenia personelu projektu, nieprawidłowości w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności.


Spotkanie odbędzie się 30 czerwca 2014 r. w Warszawie, przy ul. Tamka 1 (siedziba Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy – sala konferencyjna na parterze), w godz. 12.00-15.00.

W formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl w polu „Treść” prosimy o wpisanie numeru realizowanego przez Państwa projektu i pytań lub zagadnień, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania. Do uczestnictwa w spotkaniu prosimy zgłaszać maksymalnie dwie osoby zaangażowane w bieżącą realizację i rozliczanie projektu.

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie reje-stracji. Jedynie otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.« wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej