Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychSpotkanie z beneficjentami realizującymi projekty w ramach Działania 1.5 lub Działania 5.5 PO K

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza beneficjentów, którzy realizują projekty w ramach Działania 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” lub Działania 5.5 „Rozwój dialogu społecznego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, na spotkanie informacyjne dotyczące:

  • bieżących kwestii związanych z rozliczaniem wniosków o płatność, w tym najczęściej pojawiających się uwag, wątpliwości dot. kwalifikowalności wydatków,
  • najczęściej stwierdzanych uchybień/nieprawidłowości w przebiegu procesu kontroli, takich jak: nie-kwalifikowalne wydatki dot. wynagrodzenia personelu projektu, nieprawidłowości w stosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych i zasady konkurencyjności.


Spotkanie odbędzie się 27 czerwca 2014 r. w Warszawie, przy ul. Tamka 1 (siedziba Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy – sala konferencyjna na parterze), w godz. 12.00-15.00.

W formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej www.kapitalludzki.gov.pl w polu „Treść” prosimy o wpisanie numeru realizowanego przez Państwa projektu i pytań lub zagadnień, które chcieliby Państwo poruszyć podczas spotkania. Do uczestnictwa w spotkaniu prosimy zgłaszać maksymalnie dwie

Prawidłowo zarejestrowany uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu potwierdzenie rejestracji. Jedynie otrzymanie potwierdzenia jest równoznaczne z możliwością uczestnictwa w spotkaniu.

Organizator nie przewiduje zwrotu kosztów przejazdu/noclegu ani innych kosztów związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniu.« wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej