Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychPrzypominamy o trwającym do 15 października br. konkursie „Dobre Praktyki EFS 2014”.

Już po raz ósmy mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”, przeznaczonym dla beneficjentów realizujących projekty z EFS w ramach Programu Kapitał Ludzki, Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL.

 

 

Ideą konkursu „Dobre Praktyki EFS” jest wskazanie przykładów modelowych projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wyróżniających się pod względem efektów realizacji, trwałości wyników oraz stopnia osiągnięcia wymiernych korzyści grupy docelowej z otrzymanego wsparcia. Prezentacja najlepszych projektów przyczynia się do upowszechnienia wiedzy na temat pozyskiwania wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego i kształtowania pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w Polsce. Projekty zgłoszone w poprzednich edycjach oraz efekty jakie reprezentują udowadniają, że człowiek, jego pomysły, idee i marzenia są ogromną siłą pozwalającą na realizację nawet najtrudniejszych zadań.

W związku z tym, zachęcamy Państwa abyście podzieli się swoimi doświadczeniami i zaprezentowali swoje projekty, w ramach których wypracowane zostały ciekawe i innowacyjne rozwiązania. W imieniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju konkurs przeprowadza Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS. Prosimy zatem o przesyłanie opisów projektów wraz z dodatkowymi materiałami      do 15 października 2014 roku na następujący adres:

Centrum Projektów Europejskich – Krajowy Ośrodek EFS,

ul. Domaniewska 39 a, 02-672 Warszawa

z dopiskiem Konkurs „Dobre praktyki EFS 2014”.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie konkursu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do końca grudnia 2014 roku, natomiast podczas uroczystej gali w Warszawie, laureatom najwyżej ocenionych projektów zostaną przyznane tytuły „Najlepsza inwestycja w człowieka”. Nagrodzone projekty zostaną zaprezentowane również w publikacji wydanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a także na stronie internetowej Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce. Ponadto przedstawiciele nagrodzonych projektów będą mieli okazję uczestniczyć w wyjeździe studyjnym do jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej realizującego wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szczegółowe informacje na temat konkursu są zamieszczone również na stronie Krajowego Ośrodka EFS: www.roefs.pl.

Kontakt w sprawie konkursu:


Na potrzeby konkursu działa skrzynka kontaktowa, na którą można przesyłać wszelkie pytania związane z konkursem – dobrepraktyki@cpe.gov.pl.

 

Pobierz pliki:

 

Konkurs jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego« wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej