Logo DWPN 1%

Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy
Dodaj do ulubionychsdwpnKuratorium Oświaty w Opolu wraz z Landowym Niemieckim Ludowym Związkiem Opieki nad Grobami Wojennymi Nadrenii - Palatynatu organizuje w dniach od 22 lipca do 05 sierpnia 2012 r. XVII Międzynarodowy Obóz Młodzieżowy w  Łambinowicach-Niwkach. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie młodzieży spotkania się w trakcie prac pielęgnacyjnych na cmentarzach wojennych Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach.

Zapraszamy młodzież, która pragnie spędzić czas wolny w inny niż do tej pory sposób. Ofertę kierujemy do osób, które w dniu rozpoczęcia obozu ukończą 18 rok życia i będą miały nie więcej niż 24 lata. Wymagana jest podstawowa znajomość języka niemieckiego. Odpłatność za obóz wynosi 250 zł. Uczestnicy będą zakwaterowani w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach koło Opola (pokoje dwuosobowe z łazienkami).

W trakcie tego spotkania młodzież będzie łączyć pracę przy pielęgnacji cmentarzy i terenów poobozowych Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach z elementami poznawczymi, wypoczynkiem i rozrywką. Językiem porozumiewania się będzie język niemiecki. Obóz odbywa się pod trzema hasłami:

 

  • uczyć się z przeszłości dla przyszłości,
  • praca dla pokoju,
  • pojednanie nad grobami.

    Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XVII Międzynarodowym Obozie Młodzieżowym!


Kandydaci na uczestników powinni zgłaszać się telefonicznie, mailowo lub osobiście podając imię i nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania i telefon kontaktowy.

Termin zgłoszeń mija 08.06.2012 r. i decyduje kolejność zgłoszeń. Zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie o dalszych formalnościach.

Współorganizatorami tego przedsięwzięcia są: Niemiecko-Polska Współpraca Młodzieży w Poczdamie, Urząd  Marszałkowski Województwa Opolskiego, Urząd Gminy w Łambinowicach oraz merytorycznie Centralne Muzeum Jeńców Wojennych.
 « wsteczKONTAKT
Tomasz Słodziński,

Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Opolu,

ul. Piastowska 14 (p. 647),

tel.: +48 (77) 452 45 73,

e-mail: tslodzinski@kuratorium.opole.pl.

DO POBRANIA

Program [.doc]