Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychTrwa konkurs na Najlepsze Partnerstwo Społeczne 2014 Roku

Do 15.08.2014 r. będzie trwał konkurs na najciekawsze praktyki współpracy międzysektorowej. Organizatorem konkursu jest Krajowy Ośrodek EFS. Przedsięwzięcie jest adresowane do podmiotów, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne, sprzyjające trwałym relacjom gospodarczym między partnerami w naszym kraju.

 

 

 

Jego celem jest promowanie innowacyjnych metod współpracy międzysektorowej, które pokrywają się z obszarami wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i w wyniku których nastąpiły/następują pozytywne zmiany w lokalnym środowisku, np.: włączenie i aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój przedsiębiorczości społecznej, wsparcie na rzecz osób zniepełnosprawnością, wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn, propagowanie zielonych miejsc pracy, świadomości ekologicznej, świadomej konsumpcji, sprawiedliwego handlu oraz zastosowanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Partnerstwa można zgłaszać w kategoriach: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2014 Roku oraz Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Publiczne 2014 Roku.

Kandydatów do Konkursu mogą zgłosić wspólnie minimum 2 osoby fizyczne lub 2 instytucje/organizacje reprezentujące swoich przedstawicieli/pracowników. Nagrodą w Konkursie jest wyjazd jednego przedstawiciela/lki każdego z dwóch Laureatów na wizytę studyjną do jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej.

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać drogą elektroniczną na adres konkurspsp@cpe.gov.pl oraz w formie papierowej na adres Centrum Projektów Europejskich, Krajowy Ośrodek EFS, ul. Domaniewska 39A, 06-472 Warszawa). Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są na www.partnerstwo.roefs.pl.« wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej