Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychHartmut Koschyk, Pełnomocnik Rządu RFN ds. mniejszości narodowych spotkał się z mniejszością niemiecką, dnia 2 czerwca br., w Zębowicach oraz 3 czerwca br., w Gliwicach.

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce zorganizowali spotkania dyskusyjne pt.: „Aktualna polityka Niemiec wobec mniejszości niemieckiej”, z Hartmutem Koschyk, nowym Pełnomocnikiem Rządu RFN ds. mniejszości.

Spotkanie z działaczami mniejszości niemieckiej, w Zębowicach oraz w Gliwicach były pierwszą okazją dla członków mniejszości niemieckiej do dyskusji z nowym Pełnomocnikiem Rządu RFN ds. mniejszości, reprezentantem Rządu niemieckiego, którego funkcja oraz zakres sprawowanych obowiązków jest bardzo ważna dla Niemców w Polsce, gdyż stanowi jeden z ważnych fundamentów dbania o jej prawa poza granicami Republiki Federalnej Niemiec.

Spotkania, które zgromadziły liczne grona odbiorców, w formie otwartej dyskusji z gościem poruszały takie kwestie jak: perspektywy polityki Rządu Niemieckiego względem mniejszości niemieckiej, problemy z jakimi mniejszość boryka się w Polsce oraz tematykę żywotnej egzystencji Niemców w Polsce pomiędzy integracją a asymilacją ze środowiskiem większościowym.

W razie jakichkolwiek pytań do Państwa dyspozycji pozostaje p. Beata Woźniak, tel.: 77 40 25 105, e-mail: beata.wozniak@haus.pl.

 « wsteczPARTNERZY

Finansowanie:


Źródłem finansowania projektu  są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz Wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzące z wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego