Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychHistoria Niemców w Polsce oraz prawa Mniejszości Niemieckiej nie są już obce uczestnikom „Kuźni Młodych Liderów”!

W dniach 6 - 7 czerwca 2014r. w Kamieniu Śląskim miało miejsce drugie spotkanie w ramach VII edycji „Kuźni Młodych Liderów”, projektu adresowanego do młodzieży mniejszości niemieckiej, chcącej aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i politycznym swego regionu. Tematem seminarium było: „Mniejszości we współczesnej Europie – Tło historyczne i ustawodawstwo”.

 

 

 

Zagadnieniami priorytetowymi były: historia Niemców w Polsce, kwestie związane ze znaczeniem Tragedii Górnośląskiej oraz polskie i międzynarodowe ustawodawstwo dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych.

Referentami podczas spotkania byli m.in.: prof. Dr habGrzegorz Janusz, Dziekan Wydziału Politologii, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie, dr Danuta Berlińska z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego oraz dr Bernard Linek z PIN-Instytutu Śląskiego. Ważnym elementem spotkania był warsztat dot. roli młodzieży mniejszości niemieckiej, który poprowadził dr Tomasz Grzyb oraz dyskusja uczestników projektu z liderami MN.

Szczególnymi gośćmi podczas spotkania byli Alumni poprzednich sześciu edycji projektu „Kuźnia Młodych Liderów”, którzy przekazali swoją wiedzę i doświadczenia młodym adeptom.

 « wsteczKONTAKT
Patrycja Wiencek-Baron

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1 Maja 13/2, 45-068 Opole
tel.: (77) 40 25 105, faks: (77) 40 25 115

e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl

PARTNERZY

Współorganizator:

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Partnerzy projektu:

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce          

                                        

Związek Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w Polsce

Związek Studentów Niemieckich w Polsce

Towarzystwo Akademickie A.V. Salia Silesia.

Finansowanie:


Źródłem współfinansowania są środki Mniejszości Niemieckiej będące w dyspozycji Fundacji Rozwoju Śląska oraz wspierania Inicjatyw Lokalnych pochodzących ze wcześniejszych dotacji Rządu Niemieckiego