Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychUczestnicy projektu „Archiwum Historii Mówionej” wyruszyli na poszukiwanie świadków historii.

22 uczestników VI edycji projektu „Archiwum Historii Mówionej-www.e-historie.pl” zakończyło udział w szkoleniu historyczno-dziennikarskim w dniach 30-31 maja w Opolu.

 

 

 

 

Podczas szkoleń młodzi dziennikarze projektu rozszerzyli swoją wiedzę na temat losów Ślązaków w trakcie II Wojny Światowej, bezpośrednio po wojnie oraz dowiedzieli się, jakie dzieje i zawirowania historii towarzyszyły Ślązakom w Polsce.

Natomiast opiekun naukowy dr Adriana Dawid, Uniwersytet Opolski przedstawiła uczestnikom temat „O co pytać respondentów? Wybrane zagadnienia z historii najnowszej Górnego Śląska (1945-1989)” a dr Danuta Berlińska zapoznała uczestników z tematem „Przełom 1989 r.: upadek komunizmu i uznanie mniejszości niemieckiej”

„Jak profesjonalnie podejść do wywiadów ze świadkami czasu?” - na to pytanie odpowiedzi udzielał red. Krzysztof Ogiolda, z Nowej Trybuny Opolskiej, który odkrywał przed uczestnikami tajniki dziennikarskie.

Drugiego dnia szkolenia, dziennikarze z Zespołu Producenckiego „Pro futura” przeprowadzili szkolenie techniczne z obsługi narzędzi radiowych, nauczyli jak wgrywać i montować wywiady radiowe.

Zaś po szkoleniu uczestnicy projektu „Archiwum Historii Mówionej” wyruszyli na poszukiwanie świadków historii.

Efekty ich pracy mogą Państwo mogli śledzić na stronie: www.e-historie.pl.

 « wsteczKONTAKT
Izabela Marzodko

tel. 77 402 51 05

e-mail: iza.marzodko@haus.pl