Logo DWPN 1%

Ożywianie lokalnych kół DFK 2012 w Opolu
Dodaj do ulubionychZwiązek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych wraz z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej zorganizowali dnia 31 marca br. (sobota) warsztaty pt.: "Ożywianie lokalnych kół DFK 2012/Konsolidierung der Begegnungsstätten 2012". Warsztaty przeznaczone były dla tegorocznych "opiekunów projektów/Projektbetreuer", czyli dla młodych ludzi z województw śląskiego i opolskiego, których zadaniem będzie dalsza aktywizacja lokalnych kół DFK. Szkolenie odbyło się w Ośrodku Xaverianum, ul. o. Józefa Czaplaka 1a w Opolu.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się m.in. o tworzeniu projektów, ich zarządzaniu i rozliczaniu, opiekunowie mogli także podyskutować o najczęstszych problemach w pracy projektowej.

 « wsteczKONTAKT
Wioletta Kleemann, DWPN Opole,

tel.: 77 402 51 05, faks: 77 402 51 15,

e-mail: wioletta.kleemann@haus.pl,

PARTNERZY


Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
www.vdg.pl


Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Federalnej Niemiec