Logo DWPN 1%

Regionalny Trójkąt Weimarski
Dodaj do ulubionychRegionalny Trójkąt Weimarski to trójstronne porozumienie między Województwem Śląskim, Północną Nadrenią-Westfalią w Niemczech oraz Nord-Pas de Calais we Francji, mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwój społeczno-gospodarczy i współpracę trzech regionów.

 

 

 

 

 

 

Celem odbywających się co roku spotkań Szczytu Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego jest umożliwienie młodym ludziom poznania rówieśników z krajów Trójkąta, wymiany doświadczeń, a tym samym wzmocnienie postaw dialogu i współpracy młodego pokolenia. W każdym Szczycie biorą udział 15-osobowe grupy młodych ludzi – w wieku od 17 do 23 lat z Francji, Niemiec i Polski, którzy mają za sobą pierwsze doświadczenia w działalności na rzecz lokalnej i regionalnej społeczności i są zainteresowani problematyką europejską.

Co roku młodzi Europejczycy spotykają się w jednym ze swoich państw poruszając problemy dotyczące Europy i ich współpracy. Podczas tego pobytu Młodzież Regionalnego Trójkąta Weimarskiego ma okazję wziąć udział w różnorakich warsztatach, debatach i spotkaniach z przedstawicielami różnych szczebli władzy samorządowej oraz parlamentarnej. Obok warsztatów i debat pojawia się tez możliwość poznania bliżej miasta, jego regionu i tradycji. Każdy Szczyt zakończony jest podsumowującą debatą z przedstawicielami trzech regionów. Co roku zgłasza się do nas wielu młodych ludzi zainteresowanych tych projektem i fakt ten utwierdza nas w przekonaniu o słuszności naszej idei.« wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej