Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychOgłoszono konkurs w ramach Poddziałania 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie", Priorytet VIII PO KL.

Konkurs został ogłoszony w dniu 06.03.2014 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w Opolu. Termin składania wniosków o dofinansowanie od dnia 06.03.2014 r. do 11.04.2014.

 

 

 

Ogłoszony konkurs ma charakter konkursu zamkniętego na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, dla Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.« wsteczKONTAKT
Anita Wawrów

tel. 77 402 51 16

fax. 77 402 51 15

e-mail: info_opole@roEFS.pl

DO POBRANIA

Dokumentacja konkursowa [.doc]