Logo DWPN 1%

Seminarium Śląskie
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej od momentu swego powstania realizuje projekty, które przyczyniają się do szeroko pojętego dialogu polsko-niemieckiego oraz podniesienia świadomości społecznej mieszkańców Śląska, mniejszości niemieckiej, jak i polskiej większości.

 

 

 

Tradycyjne, coroczne Seminarium Śląskie, które Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej organizuje wraz z Stowarzyszeniem Bibliotek Caritas im. Św. Karola Boromeusza, Duszpasterstwem Grup Mniejszości Narodowych Diecezji Opolskiej, Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce oraz z Stowarzyszeniem Pielęgnowania Sztuki i Kultury Śląskiej jest kontynuacją dotychczasowego dorobku oraz kolejną okazją do dyskusji nad ważnymi zagadnieniami dotyczącymi szeroko pojętej problematyki stosunków polsko-niemieckich oraz ich znaczenia dla rozwoju Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki tego regionu jako obszaru wielokulturowej tradycji.

Seminarium Śląskie to jedna z najważniejszych inicjatyw poświęconych tematyce śląskiej i niemiecko-polskiej w naszym regionie, to swoiste forum, na którym spotykają się przedstawiciele mniejszości niemieckiej, polskiej większości, a także zaproszeni z zagranicy goście.

Seminarium Śląskie skierowane jest do przedstawicieli mniejszości niemieckiej oraz większości polskiej, niemieckich i polskich przedstawicieli instytucji z dziedziny kultury, nauki i oświaty, polityków komunalnych, naukowców, przedstawicieli mediów (dziennikarzy, redaktorów), przedstawicieli władzy duchownych (duszpasterze, alumni, klerycy) oraz wszystkich zainteresowanych tematyką spotkań.   

Seminariom i dyskusjom w ramach projektu towarzyszy bogaty program wieczorny – kulturalny w ramach którego miejsce mają spotkania autorskie, wystawy, projekcje filmu lub koncerty.

Tradycją stało się również to, że wydawane są publikacje pokonferencyjne.

 « wsteczKONTAKT
Patrycja Wiencek-Baron

tel. 77 402 51 05

fax. 77 402 51 15

e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl