Logo DWPN 1%

„Mosty Dialogu”
Dodaj do ulubionychProjekt „Mosty Dialogu” powstał w 2010 r. kiedy to Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, podjął inicjatywę uhonorowania ludzi, instytucji, którzy od lat mimo wielu przeciwności i trudności kultywują wielokulturowe dziedzictwo Śląska. Plebiscyt „MOSTY DIALOGU” był plebiscytem, którego jeszcze na Górnym Śląsku nie było.

 

Plebiscyt miał za zadanie wydobyć na światło dzienne teraźniejszość i przeszłość Górnego Śląska, w tym województwa opolskiego pod kątem współczesnego wizerunku województwa jako otwartego i atrakcyjnego. Rozwój wielokulturowości oraz jego promocja wśród mieszkańców województwa ma wzmocnić aktywne uczestnictwo województwa opolskiego w partnerskiej -międzynarodowej i krajowej-współpracy międzyregionalnej, a także pełne uczestnictwo w pracach Unii Europejskiej na poziomie regionalnym. W projekcie nagradza się w  kategoriach konkursowych: Ludzie, Organizacje Pozarządowe, Instytucje oraz „Złote Mosty Dialogu”.

W ramach tegoż projektu jest powołana Kapituła, której Członkowie to: przedstawiciele środowiska naukowego, medialnego, przedstawiciele mniejszości niemieckiej oraz romskiej, instytucji kulturalnych i opiniotwórczych Górnego Śląska. Kapituła Plebiscytu wyłoni Laureatów
w 3 kategoriach konkursowych: -Ludzie, -Instytucje, -Organizacje Pozarządowe, które działają na rzecz ochrony i przywracania dziedzictwa kulturowego regionu, popularyzowanie historii Śląska, działanie na rzecz integracji regionalnej i tolerancji.

Zakończeniem projektu była uroczysta gala wręczenia Mostów Dialogu, podczas której goście i opinia publiczna poznała zwycięzców i wyróżnionych w kategoriach konkursowych.

Uroczysta Gala wręczenia „Mostów Dialogu” odbywa się  na Górze Św. Anny, w miejscu który ma charakter symboliczny – to miejsce ważne ze względu na swą specyfikę kultu religijnego dla wszystkich mieszkańców woj. opolskiego, niezależnie od przynależności narodowościowej czy etnicznej.  

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia zakładek „Mosty Dialogu 2010”  i  „Mosty Dialogu 2013”« wsteczKONTAKT

Beata Woźniak,

e-mail: beata.wozniak@haus.pl,

Andrea Zachoń

e-mail: andrea.zachon@haus.pl

tel. 77 402 51 05

fax. 77 402 51 15