Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychOgłoszono konkurs na projekty w ramach Poddziałania 8.1.1, Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" PO KL

Konkurs został ogłoszony w dniu 27.02.2014 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Pośredeniczącą II stopnia) w Opolu. Termin składania wniosków o dofinansowanie od dnia 27.02.2014 r. do dnia 30.04.2014 r.

Ogłoszony konkurs ma charakter konkursu zamkniętego na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, dla Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.« wsteczDO POBRANIA

Dokumentacja konkursowa [.doc]