Logo DWPN 1%

Dziadek z Wehrmachtu
Dodaj do ulubionych„Dziadek z Wehrmachtu” - Projekt wystawienniczy. Nagrania i archiwizacji wspomnień byłych żołnierzy Wehrmachtu pochodzących z terenów Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasza kolejna wystawa pt.: „Dziadek z Wehrmachtu”, nad która pracujemy nieustannie od 2012 r., jest pierwszą w historii wystawą, która przedstawia losy konkretnych osób, służących w czasie II wojny światowej w wojsku niemieckim, a mieszkających obecnie na terenie Polski. Podstawowym źródłem są zebrane relacje ponad 40 świadków historii w formie nagrań audio i wideo. Celem wystawy jest przekazanie jej odbiorcom właśnie biografii „dziadków z Wehrmachtu”, pokazanej na szerokim tle historycznym, kulturowym i społecznym. Scenariusz wystawy obejmuje nie tylko wojenny szlak świadków historii, ale także czasy ich dzieciństwa i młodości, środowisko, w którym dorastali oraz życie po wojnie aż do dnia dzisiejszego. Zastosowana przez nas metoda historii mówionej umożliwia najpełniejsze zapoznanie się ze światem doświadczeń, myśli, interpretacji rozmówcy.

Aby uchwycić jak najbardziej obiektywny oraz szeroki obraz, świadkowie historii biorący udział w projekcie pochodzą z różnych regionów Polski: Górnego Śląska, Pomorza, Warmii i Mazur. Naszym projektem pragniemy zwrócić uwagę na ten jakże trudny rozdział naszej historii – nie oceniając i wartościując, lecz uświadamiając i przybliżając trudne przeżycia naszych przodków.

Przedsięwzięcie realizowane jest przy współpracy ze Stowarzyszeniem Genius Loci - Duch Miejsca w Rudzie Śląskiej, które zajmuje się historycznym i kulturalnym dziedzictwem Górnego Śląska i przy pomocy naszych dotychczasowych partnerów.

Obecnie trwają prace nad stroną techniczną i graficzną wystawy na podstawie scenariusza, który powstał pod opieką merytoryczną naszych konsultantów: prof. zw. dr hab. Ryszarda Kaczmarka, Dyrektora Instytutu Historii i Kierownika Zakładu Archiwistyki i Historii Śląska, dr Piotra Filipkowskiego, socjologa Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk i Prezesa Polskiego Towarzystwa Historii Mówionej oraz Sebastiana Rosenbauma, historyka z Instytutu Pamięci Narodowej. Cała wystawa zostanie zilustrowana materiałem ikonograficznym publikowanym po raz pierwszy, a pochodzącym ze zbiorów rodzinnych naszych rozmówców. Wystawa będzie miała charakter multimedialny i dwujęzyczny (polsko-niemiecki).« wsteczKONTAKT

Edyta Lisson

tel.: 32 461 20 70
fax.: 32 461 20 71
email: edyta.lisson@haus.pl

PARTNERZY
Organizatorzy:

 Partner projektu: