Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych„Bilingua – łatwiej z niemieckim” Kampania na rzecz dwujęzyczności polsko-niemieckiej

Język niemiecki jest jednym z podstawowych języków europejskich - odgrywa on istotne znaczenie zarówno w dziedzinie kultury, jak również w szeroko pojętym życiu gospodarczym. Znajomość języka niemieckiego stanowi doskonały atut każdego młodego człowieka, który podczas poszukiwania pracy może przesądzić o jego sukcesie zawodowym. Szczególne znaczenie ma to na Górnym Śląsku – regionie, który swoje korzenie ma zarówno w języku polskim, czeskim jak i niemieckim.

Mając na uwadze wszystkie argumenty przemawiające za dwujęzycznością, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz ze Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce od 2010 r. realizują kampanię na rzecz dwujęzyczności polsko-niemieckiej. Kampania do 2013 r. realizowana była pod hasłem „Dwa to więcej niż jeden”, od 2014 r. jej motto przewodnie brzmi „Bilingua – łatwiej z niemieckim”. Kampania, skierowana do środowiska mniejszości niemieckiej, do rodziców, osób decyzyjnych w zakresie edukacji „mniejszościowej”, dzieci i młodzieży ma na celu promowanie języka niemieckiego i tym samym szerzenie idei dwujęzyczności polsko-niemieckiej.

W skład kampanii wchodzą następujące (cykliczne lub jednokrotne) działania:

- Spotkania Eksperckie w woj. opolskim i śląskim. Podczas spotkań dwoje ekspertów w zakresie nauczania j. niemieckiego jako języka mniejszości narodowej przedstawia prawne i praktyczne aspekty nauczania j. mniejszości

- Doradca ds. dwujęzyczności drogą telefoniczną i elektroniczną udziela informacji w zakresie dwujęzycznego wychowania dzieci oraz w zakresie organizacji nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej. Doradca spotyka się również z uczniami 6 klas szkół podstawowych oraz gimnazjów i przedstawia młodzieży pozytywne aspekty nauki języka niemieckiego, zachęca do rozwiązania kilku praktycznych ćwiczeń oraz prowadzi konstruktywną dyskusję, by uświadomić uczniów, że warto uczyć się tego języka.

- spotkania dla przewodniczących DFK, które mają na celu szerzenie idei dwujęzyczności wśród struktur mniejszości niemieckiej

- konkursy promujące dwujęzyczność i nawiązujące do niemieckiego dziedzictwa kulturowego

- wydawanie polsko-niemieckiego magazynu „KEKS” dla dzieci klas 4-6 szkół podstawowych

- produkcja filmu "Przystanek dwujęzyczności - mój bilet do sukcesu !", promującego dwujęzyczność polsko-niemiecką, skierowanego do  młodzieży,

- wydawanie materiałów informacyjno-promocyjnych na temat dwujęzyczności,

- wydawanie publikacji, będącej zbiorem rozmów ze znanymi osobistościami o wpływie polsko-niemieckiej dwujęzyczności na ichsukcesy życiowe. Publikacja "Mówić językami. Dziesięć rozmów o polsko-niemieckiej dwujęzyczności" ukazała się w polskiej i niemieckiej wersji językowej,

- szkolenie specjalistyczne pt. „Przygotowanie kadr do prowadzenia szkół dwujęzycznych w Polsce”

- spotkanie dla samorządowców województwa opolskiego pt. „Znaczenie oświaty mniejszościowej dla samorządów –  szanse i perspektywy”

- konferencje na temat polsko-niemieckiej dwujęzyczności

- zlecenie wypracowania koncepcji kampanii promującej dwujęzyczność na kolejne lata

- spotkanie dla rodzin wychowujących lub zamierzających wychowywać swoje dzieci dwujęzycznie

- artykuły na temat dwujęzyczności w lokalnej gazecie „Nowiny Raciborskie”

- strona internetowa projektu www.bilingua.haus.pl, na której umieszczane są aktualne informacje o działaniach projektowych, ciekawostki o dwujęzyczności oraz ważne i przydatne informacje na temat nauczania j. niemieckiego jako j. mniejszości narodowej i jego organizacji w przedszkolach i szkołach. Na stronie internetowej dostępna jest również bezpłatna giełda DEUTSCHKONTAKT, zawierająca bazę osób poszukujących partnerów do tzw. rozmówek niemieckich. Strona internetowa jest elementem scalającym całość działań projektowych w ramach kampanii.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony www.bilingua.haus.pl i zapoznania się z kampanią.« wsteczKONTAKT

Patrycja Wiencek-Baron

tel. 77 402 51 05

fax. 77 402 51 15

e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl