Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych„Archiwum Historii Mówionej www.e-historie.pl”

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej od 2009 r., realizuje we współpracy z Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno – Kulturalnych w Polsce projekt „Archiwum Historii Mówionej www.e-historie.pl”.

Celem projektu jest budowa klimatu porozumienia między pokoleniami a jednocześnie wzmacnianie wśród młodej generacji świadomości historycznej, a  wraz z nią pamięci o najbardziej przełomowych i najważniejszych chwilach w historii, przekazanej przez ludzi, którzy tą historię tworzyli .„Archiwum Historii Mówionej: www.e-historie.pl” jest też nowym sposobem odkrywania u młodego pokolenia swego przywiązania do regionu, w którym żyją oraz sposobem porozumienia się, „budowania mostów” między starszym pokoleniem a młodą generacją.

Projekt składa się z dwudniowego szkolenia, którego uczestnicy biorą udział w części seminaryjnej poświęconej najnowszej historii Śląska oraz w części technicznej, gdzie pod okiem profesjonalistów  są szkoleni pod kątem przeprowadzania wywiadów. Następnie wyruszą w teren, aby przeprowadzić wywiady ze świadkami czasu, które są umieszczane na portalu www.e-historie.pl

Relacje świadków historii zawarte na naszej stronie dotyczą czasu i zdarzeń widzianych oczami mniejszości niemieckiej na Śląsku, większości polskiej czy tych, którzy po prostu określają się mianem Ślązaków. Każdy człowiek nosi w sobie fascynującą historię indywidualną. To wielkie bogactwo wpisanych w każdą pojedynczą biografię wydarzeń, doświadczeń i związanych z nimi emocji. To zindywidualizowane świadectwo czasu, który bezpowrotnie minął, ale wciąż żyje we wspomnieniach.

„Archiwum Historii Mówionej”, gromadzone pod egidą Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej krzepnie strukturalnie i rośnie wraz z liczbą zebranych relacji. Zostały one tam podzielone na jedenaście grup tematycznych, począwszy od zwyczajów i obyczajów górnośląskich, przez opisy dramatów i przeżyć wojennych obecnych mieszkańców Górnego Śląska (czyli także dawnych mieszkańców Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej), przez zapisy realiów Polski Ludowej, po nadzieje związane z końcem komunizmu w Polsce. Tam też Czytelnik może zapoznać się z opowieściami dotyczącymi swojej miejscowości
i najbliższej okolicy.

Serdecznie zapraszamy Państwa na stronę www.e-historie.pl, gdzie znajdą Państwo wiele ciekawych relacji „świadków czasu”.« wsteczKONTAKT
Izabela Marzodko

tel. 77 402 51 05

fax. 77 402 51 15

e-mail: iza.marzodko@haus.pl