Logo DWPN 1%

"Kuźnia Młodych Liderów”
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej od lat wspiera aktywność i działania młodzieży mniejszości niemieckiej mające na celu rozwijanie i kształtowanie młodzieżowych struktur organizacyjnych, dlatego w 2002 roku rozpoczął realizację projektu „Kuźnia Młodych Liderów”, skierowanego do młodzieży mniejszości niemieckiej, w wieku od 18 – 30 lat, z Województwa Opolskiego oraz Śląskiego i do roku 2013 zrealizował sześć edycji tego projektu.

Podczas projektu młodzież mniejszości niemieckiej zdobyła umiejętności potrzebne do sprawnego działania w swoim otoczeniu oraz wiedzę nt. regionu i istotnych zjawisk społeczno-politycznych. Na projekt składa się cykl spotkań seminaryjnych oraz warsztatowych, podczas których uczestnicy nabywają wiedzę  i umiejętności, dzięki którym ich działalność staje się bardziej efektywna i pozwoliła im na zaangażowanie innych młodych ludzi, a także dała uczestnikom możliwość wprowadzania zmian w swoim środowisku lokalnym. Celem projektu "Kuźnia Młodych Liderów" było wspieranie młodych ludzi w ich działaniach na rzecz aktywnego udziału w życiu politycznym i społecznym regionu, a także w przejmowaniu odpowiedzialności za swoje środowisko lokalne.

Tradycyjnym zakończeniem projektu jest podróż studyjna do Mniejszości Niemieckiej mieszkającej w krajach Europy. W roku 2011r. na przykład odbyła się podróż studyjna do Mniejszości Niemieckiej mieszkającej na Węgrzech i w Rumunii. Podróż studyjna ma na celu skonfrontowanie uczestników projektu z działaniami i przedsięwzięciami mniejszości narodowych i etnicznych w innych krajach Europy. Poprzez udział w podróży studyjnej umożliwiamy uczestnikom spotkanie się, wymianę doświadczeń z przedstawicielami innych mniejszości, a poprzez to wymianę pomysłów, a być może również przejęcie ich i zastosowanie w swoim regionie. Podczas podróży studyjnej szczególna uwaga poświęcona jest takim zagadnieniom jak: pielęgnowanie i kształtowanie kultury i tożsamości, współpraca mniejszości z przedstawicielami większości na danym terenie, dialog międzypokoleniowy, system szkolnictwa, kształcenie językowe. Spotkanie umożliwi wgląd w życie innej mniejszości a wspólne dyskusje mogą być drogą do nawiązania współpracy.

W 2014r. planowana jest kolejna, VII Edycja projektu „Kuźnia Młodych Liderów”.« wsteczKONTAKT
Patrycja Wiencek-Baron

tel. 77 402 51 05

fax. 77 402 51 15

e-mail: patrycja.wiencek@haus.pl