Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych”Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin”

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej realizuje we współpracy z władzami samorządowymi powiatów i gmin województwa opolskiego i śląskiego oraz z lokalnymi organizacjami mniejszości niemieckiej projekt „Historia lokalna na przykładzie wybranych powiatów, miast i gmin” od momentu swego istnienia, czyli od 1998 roku.

 

 

Celem projektu jest przede wszystkim przełamywanie meandrów historii dawnych niemieckich, dziś polskich ziem, wspieranie pozytywnych stosunków i dialogu pomiędzy większością polską i mniejszością niemiecką oraz zapoznanie szerokiego kręgu lokalnej społeczności z przeszłością ich najbliższego otoczenia, a także wskazanie korzeni miejscowości, gminy, czy powiatu i ukazanie wzajemnego przenikania się wielu kultur w życiu regionu.

Tematyka projektu spotyka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu, jako że daje możliwość otwartej dyskusji na temat historii obecnych ziem polskich, przedstawianej nierzadko przede wszystkim przez pryzmat negatywnych wojennych doświadczeń polsko-niemieckich i przemilczanej także niemieckiej historii tych regionów. Sądzimy, iż dzięki znajomości historii lokalnej nastąpi wzmocnienie akceptacji ludności większościowej wobec faktu życia na tym samym terenie ludności mniejszościowej. Projekt może również wspomagać integrację różnorodnych grup społecznych, żyjących na tym samym terenie, poprzez umożliwienie konfrontacji różniących się poglądów na temat przeszłości i rzeczowej dyskusji nad nimi.

Adresatami spotkań są mieszkańcy danego regionu lub danej miejscowości, a w szczególności: politycy komunalni, członkowie mniejszości niemieckiej, organizacje społeczne, naukowcy, instytucje kultury, młodzież, nauczyciele historii, języka polskiego, języka niemieckiego, duchowieństwo, liderzy ścieżek edukacyjnych.

Historia lokalna to jeden z najbardziej prestiżowych i najważniejszych projektu Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej. W roku 2014 w odbywających się spotkaniach, wycieczkach i konkursach uczestniczyło prawie 2500 osób. W roku 2014 projekt realizowany był w 13 gminach i powiatach województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego.« wsteczKONTAKT
Andrea Halenka

tel. 77 402 51 05

fax. 77 402 51 15

e-mail: andrea.halenka@haus.pl

DO POBRANIA

Najważniejsze informacje o projekcie [.doc]

Zakres tematyczny projektu [.doc]

Zasady realizacji projektu [.doc]

Sprawozdanie merytoryczne HL 2014 [.doc]