Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZ pieniędzy unijnych powstaje Strategia Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024.

Strategia tworzona jest w ramach projektu "Gmina Chrząstowice - aktywnym uczestnikiem partycypacji społecznej" – realizowsnego przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Urząd Gminy Chrząstowice oraz  Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL w ramach PO Kapitał Ludzki,  Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

 

 

W ubiegłym roku, w ramach wspomnianego projektu wypracowany i skonsultowany został Program Współpracy Gminy Chrząstowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Obecnie drugim dokumentem opracowywanym w ramach projektu jest Strategia Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024.

Projekt Strategii powstaje przy zaangażowaniu grupy roboczej (Konwentu Strategicznego), składającej się z przedstawicieli różnych środowisk lokalnych.

Proces konsultacji społecznych w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024 poprzedzony zostanie spotkaniami informacyjnymi z mieszkańcami, sołtysami i radami sołeckimi:

  • 19.02.2014 r. godz. 18.00 w klubie samorządowym w Chrząstowicach – spotkanie informacyjne z mieszkańcami,
  • 20.02.2014 r. godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Suchym Borze – spotkanie informacyjne z mieszkańcami,
  • 26.02.2014 r. godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Chrząstowice (pok. nr 20) – spotkanie informacyjne z sołtysami i przedstawicielami rad sołeckich,
  • 27.02.2014 r. godz. 18.00 w klubie wiejskim w Dańcu – spotkanie informacyjne z mieszkańcami.

Na przełomie kwietnia i maja 2014 r. w Urzędzie Gminy Chrząstowice odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Gminy Chrząstowice na lata 2014-2024. O terminach spotkań i efektach wspólnych prac informować będziemy na bieżąco, za pośrednictwem stron internetowych Urzędu Gminy Chrząstowice www.chrzastowice.pl, facebooka, BIP www.chrzastowice.bip.net.pl, telefonicznie pod nr tel. 774219613 wew. 116, 774219696 wew. 116, Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej tel. 774025116 i Opolskiego Centrum Demokracji Lokalnej  www.opole.frdl.pl oraz  tablic ogłoszeń w sołectwach.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych i konsultacjach społecznych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego« wsteczKONTAKT
Koordynatorka projektu

Agata Gąska

tel. 77 402 51 06

e-mail. agata.gaska@haus.pl

PARTNERZY

Lider projektu


Partnerzy projektu