Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychOgłoszono konkurs na projekty w ramach Poddziałania 9.1.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych" PO KL

Konkurs został ogłoszony w dniu 23.01.2014 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w Opolu. Termin składania wniosków od dnia 23.01.2014 r. do dnia 21.03.2014 r.

Ogłoszony konkurs ma charakter konkursu zamkniętego na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków finansowych w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokumentacja konkursowa do niniejszego konkursu znajduje się do pobrania na stronie internetowej www.pokl.opolskie.pl lub www.opole.roEFS.pl w zakładce Aktualności.
« wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej