Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychOgłoszono konkurs na projekty w ramach Działania 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia" PO KL.

Konkurs został ogłoszony w dniu 23.01.2014 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) w Opolu. Termin składania wniosków o dofinansowanie od dnia 23.01.2014 r. do dnia 21.02.2014 r.

Ogłoszony konkurs ma charakter konkursu zamkniętego na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegoi krajowych środków finansowych w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, dla Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia - projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.« wsteczDO POBRANIA

Dokumentacja konkursowa Działanie 6.2 PO KL