Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychDom Współpracy Polsko-Niemieckiej aktywny w pozyskiwaniu środków z funduszy unijnych !

DWPN wraz z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej oraz Gminą Turawa rozpoczął od 1 stycznia 2014 r. realizację projektu z Poddziałania 5.4.2 PO KL pt. „Nic o nas bez nas”. Działania projektowe mają na celu wdrożenie standardów konsultacji społecznych w odniesieniu do dokumentów przygotowywanych przez Gminę.

Jest to już drugi projekt z tego Poddziałania. Obecnie, od września 2013 r. jest realizowany podobny projekt obejmujący swoim zasięgiem Gminę Chrząstowice. Jego celem jest wypracowanie modelu konsultacji społecznych przez Gminę Chrząstowice przy współpracy z NGO.

Od lutego lub marca br. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych będzie realizowany kolejny projekt z Poddziałania 5.4.2 PO KL pt. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO`s”. Celem projektu będzie pogłębienie współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych poprzez wdrożenie mechanizmów wzajemnego informowania i konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych.« wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej