Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychKonferencja „Rola muzeów w kształtowaniu kultury pamięci w Polsce i w Niemczech. Historia najnowsza jako element pamięci zbiorowej i tożsamości narodowej”

Dziękujemy uczestnikom za przybycie, a referentom za podzielenie się szeroką wiedzą oraz zajęcie i wygłoszenie stanowisk w ramach prowadzonych wystąpień i dyskusji.

 

 

 

 

 

 

 

We wtorek, 26 listopada 2013 roku w Muzeum Historii Katowic dzięki wsparciu Fundacji Konrada Adenauera odbyła się konferencja pt. „Rola muzeów w kształtowaniu kultury pamięci w Polsce i w Niemczech. Historia najnowsza jako element pamięci zbiorowej i tożsamości narodowej”.

W ramach wprowadzenia merytorycznego do dyskusji konferencję rozpoczął prof. dr Hans Walter Hütter, Prezydent Fundacji Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec w Bonn, który zwrócił uwagę na fakt, iż muzea w ostatnich latach zyskują coraz większe znaczenie, także polityczne, natomiast pokazywane w nich wystawy nie powinny wzbudzać kontrowersji, lecz starać się być profesjonalne i prawdziwe, a ich głównym zadaniem powinno być wieloperspektywiczne przekazanie zwiedzającym jakiejś idei zdarzeń i zagadnień. Robert Kostro, Dyrektor Muzeum Historii Polski w Warszawie, twierdził, iż muzea powinny się wyróżniać, lecz ze sobą nie rywalizować. Ks. dr Manfred Deselaers, Wiceprezes Fundacji Dialogu i Modlitwy w Oświęcimiu wygłosił tezę, że obiektywne wystawy są potrzebne, ponieważ każdy zwiedzający przychodzi do muzeum z własnym bagażem subiektywnych ocen, uczuć i doświadczeń. Natomiast prof. dr hab. Jerzy Kochanowski z Instytutu Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego rozpatrywał dwa aspekty pamięci – pamięć kulturalną utrwaloną w tekstach kultury, mediach i instytucjach oraz pamięcią komunikacyjną zaistniałą w przekazie międzypokoleniowym. Z kolei Jarosław Racięski, Kierownik działu Historycznego w Muzeum Śląskim w Katowicach wskazywał na nowe perspektywy rozwoju muzeów, które powinny być wynikiem odpowiedzi na zmiany społeczne i zróżnicowanie potrzeb odwiedzania miejsc pamięci. Dr Michał Łuczewski, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II zwrócił uwagę na szczególną rolę, jaką pełni w muzeach racjonalna i szczera narracja oraz dążenie do jak najbardziej autentycznego odwzorowania przeszłości. Konferencję zakończyły długie i ciekawe rozmowy prowadzone w kuluarach, które pokazały jak potrzebne jest zderzenie środowisk naukowych i muzealniczych oraz jak inspirująca i ważna jest dyskusja nad zagadnieniami związanymi z rolą muzeów, które są sensownym uzupełnieniem i katalizatorem kultury pamięci.

Konferencja składała się z dwóch paneli:

I panel: Konsensus czy kompromis? Przekaz historyczny w muzeach w Polsce i Niemczech.

prof. dr Hans Walter Hütter, Prezydent Fundacji Dom Historii Republiki Federalnej Niemiec, Bonn
Robert Kostro
, Dyrektor Muzeum Historii Polski, Warszawa
Moderacja: dr hab. Lech Krzyżanowski, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Katowice

II panel: Historia jako czynnik spójności społecznej? Konfrontacje z przeszłością.

ks. dr Manfred Deselaers, Wiceprezes Fundacji Dialogu i Modlitwy  w Oświęcimiu
prof. dr hab. Jerzy Kochanowski, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Jarosław Racięski
, Kierownik działu Historycznego, Muzeum Śląskie, Katowice
dr Michał Łuczewski
, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, wicedyrektor Centrum Myśli Jana Pawła II
Moderacja: Sebastian Rosenbaum, Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach

 
Głównym celem organizowanej przez Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Muzeum Historii Katowic oraz Fundacji Konrada Adenauera konferencji była analiza polskiej i niemieckiej muzealnej kultury pamięci, oraz refleksja nad obecna kulturą pamięci i różnicami w świadomości historycznej Polaków i Niemców w kontekście odmiennych doświadczeń narodowych i poziomów odpowiedzialności.« wsteczKONTAKT
Aleksandra Bernais, manager projektów w
Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Tel. 32 461 20 70,
faks: 32 461 20 71,
e-mail: aleksandra.bernais@haus.pl
PARTNERZY

Organizator:


Fundacja Konrada Adenauera w Polsce logo

 

Partner:

 
Muzeum Historii Katowic

 

Patronat honorowy:


Marszałek Województwa Śląskiego