Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychSzkolenia „Wzmocnienie Struktur Mniejszości Niemieckiej za nami!

W dniach 25-26 października2013 r. w Gogolinie obyło się ostatnie szkolenie z cyklu warsztatów nt.  „Wzmacnianie Struktur MN” organizowane przez Dom Współpracy Polsko – Niemieckiej i partnerów projektu.

 

 

 

 

Szkolenia zorganizowano w następujących terminach:

18-19 września 2013,  Łubowice (woj. śląskie)

4-5 października 2013, Turawa (woj. opolskie)

18-19 października 2013, Olsztyn (woj. warmińsko – mazurskie)

25-26 października 2013, Gogolin (woj. opolskie)

 

W ramach szkolenia oprócz wystąpień ekspertów i swojej autoprezentacji przedstawiciele kół DFK mogli wziąć udział m.in. w spotkaniu z liderami MN.

Pierwszego dnia szkolenia pierwszym warsztatem z jakim musieli się zmierzyć członkowie kół DKF podczas wszystkich szkoleń była autoprezentacja prowadzona przez Beatę Woźniak z DWPN w Łubowicach, Łukasza Biłego z VDG prowadzona w Turawie, Rafała Bartek z DWPN w  Olsztynie oraz Andreę Halenka z DWPN prowadzoną w Gogolinie. Ostatnim elementem piątkowego szkolenia było spotkanie z liderami MN. Członkowie mniejszości  niemieckiej w ramach spotkania wieczornego z zaproszonymi liderami mogli porozmawiać z jakimi codziennymi problemami/ sprawami spotykają się DFK, jakie problemy pojawiają się w ich relacjach z zarządem TSKN oraz zarządem powiatowym i gminnym. Dyskutowano o funkcjonowaniu pracy w organizacji, przy realizacji projektów, czy tez pozyskiwaniu funduszy na działania kulturalne.

Z trenerem Marcinem Szobaszkiem w trakcie prac warsztatowych, wypracowano na potrzeby kół DFK elementy efektywnego mechanizmu, który pozwoli na wysoki poziom współpracy w grupie-kole DFK.

Duże zainteresowanie wzbudził również wykład dr Tomasza Grzyba który z perspektywy psychologa  społecznego wyjaśnił wiele procesów w społecznościach regionu, skutkujce określonym zachowaniem, reakcjami które występują wobec MN i zachowaniem samych członków DFK.

W spotkaniach z liderami wzięli udział min.:

Ryszard Galla, Poseł do Parlamentu RP z ramienia Mniejszości Niemieckiej

Roman Kolek, Wicemarszałek Województwa Opolskiego

Bernard Gaida, Przewodniczący Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno- Kulturalnych w Polsce    

Norbert Rasch, Przewodniczący Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim 

Marcin Lippa, Przewodniczący Zarządu  TSKN w Województwie Śląskim

Józef Kotyś, Członek Zarządu Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego na Śląsku Opolskim

Rafał Bartek, Dyrektor Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej        

W szkoleniach uczestniczyło   90 aktywnych członków mniejszości niemieckiej, chcących zdobywać swoją wiedzę i efektywnie pracować na rzecz rozwoju społeczności Niemców w Polsce

 

Szkolenie Łubowice (woj. śląskie)

 

Szkolenie Turawa (woj. opolskie)

 

Szkolenie Olsztyn

 

Szkolenie Gogolin (woj. opolskie)« wsteczKONTAKT
Izabela Marzodko

tel. 77 402 51 05

fax. 77 402 51 15

e-mail: iza.marzodko@haus.pl

PARTNERZY

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Finansowanie: