Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychUwaga! Zostały ostatnie miejsca na warsztaty dla nauczycieli i studentów!

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Goethe Institut w Krakowie zapraszają na warsztaty pt.: „Świadkowie czasu jako żywa historia. Zeitzeugen – die lebendige Geschichte”

 

 

 

 

 

 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Goethe Institut w Krakowie zapraszają na warsztaty pt.: „Świadkowie czasu jako żywa historia. Zeitzeugen – die lebendige Geschichte”

 

W 2012 roku odbyła się, ciesząca się dużym powodzeniem, czwarta edycja projektu pt. „Archiwum Historii Mówionej”. Jej pozytywny oddźwięk oraz duże zainteresowanie utwierdziło nas w przekonaniu, że zarówno zachowanie świadectw ukazanych ze społecznej i socjalnej perspektywy a także włączanie w ten proces młodzież, stanowi ważny element wychowania i kształcenia. Historia i kultura przenikają się nawzajem, dlatego wpływ nauczania historii przekłada się na interkulturowe stosunki w wielu płaszczyznach naszego życia. Z tego powodu bardzo ważnym jest, aby nauczanie historii, przez szkołę lub na zajęciach pozaszkolnych, uzyskało wysokie znaczenie oraz przychylność naszego społeczeństwa.

Projekt „Archiwum Historii Mówionej” oparty jest na metodzie „oral history”. Celem tej metody jest oddanie głosu „zwyczajnym” członkom społeczeństwa, przy zachowaniu i uwzględnieniu informacji bazujących na osobistych przeżyciach i opiniach mówiącego. Opisując historię tą metodą, pomija się często tzw. perspektywę z lotu ptaka, która kształtowana jest nierzadko uprzedzeniem i ideologicznymi aspektami.

Storna internetowa www.e-historie.pl daje możliwość przeżycia lokalnej historii w sposób namacalny i przejmujący oraz jest swoistym mostem między generacjami.

Celem projektu jest organizacja warsztatów dla nauczycieli i przyszłych pedagogów z województwa śląskiego i opolskiego, dotyczących przeprowadzenia kreatywnych zajęć z dziećmi i młodzieżą. Wstępem do warsztatów jest przedstawienie metody „oral history”, następnie trener omówi funkcje oraz merytoryczny zakres strony internetowej www.e-historie.pl. W fazie końcowej zostanie przedstawione zastosowanie i praktyczne wykorzystanie materiałów na zajęciach oraz korzyści jakie płyną z stosowania takiej metody pracy.

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie jednodniowych warsztatów w języku polskim.


Gliwice
: 18 października (piątek) 2013 roku, godz. 12:00 -19:00

Miejsce: Siedziba Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. Bojkowska 37 w Gliwicach

 

Opole: 25 października (piątek) 2013 roku, godz. 12:00 -19:00

Miejsce: Siedziba Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2 w Opolu


Prowadzący warsztaty
:

dr Bernard Linek - Adiunkt w Państwowym Instytucie Naukowym-Instytucie Śląskim w Opolu, sekretarz naukowy redakcji "Studiów Śląskich", opiekun naukowy projektu „Archiwum Historii Mówionej”

Janusz Berdzik - nauczyciel dyplomowany historii i języka niemieckiego, wojewódzki ekspert przedmiotowy; nauczyciel konsultant ds. nauczycieli historii w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu, koordynator zespołu nauczycieli-doradców metodycznych dla przedmiotów humanistycznych.

Grzegorz Pielak
- nauczyciel dyplomowany historii i wos, nauczyciel konsultant ds. edukacji dla bezpieczeństwa w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Opolu.

Formularz zgłoszeniowy - Gliwice [.doc]

Formularz zgłoszeniowy - Opole [.doc]

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona. Prosimy o potwierdzenia uczestnictwa do 14 października br. dla Gliwic i do 21 października br dla Opola!« wsteczKONTAKT

Anna Niemiec,
menedżerka projektów,
e-mail: anna.niemiec@haus.pl,
tel. 32 461 20 70,
fax: 32 461 20 71.