Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZaproszenie na szkolenie „Prawo zamówień publicznych w projektach EFS”

Regionalny Ośrodek EFS działający w ramach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Opolu zaprasza na bezpłatne szkolenie: Prawo zamówień publicznych w projektach EFS. - 13 września 2013 r.

Szkolenie odbędzie się 13 września 2013 r. w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2 Opole, Godzina rozpoczęcia 8.00.

Cel szkolenia:

Przygotowanie uczestników do prawidłowego realizowania i rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Uczestnicy i uczestniczki szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli beneficjentów realizujących projekty finansowane z EFS z obszaru działalności Regionalnego Ośrodka EFS w Opolu, którzy są zobligowani do stosowania prawa zamówień publicznych.

UWAGA:
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność nadsyłanych formularzy zgłoszeniowych.

Formularz zgłoszenia [.doc]

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać pod numer faksu 77/402 51 15.

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w szkoleniu można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Regionalnego Ośrodka EFS: 77/402 51 06 lub na stronie www.opole.roEFS.pl« wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej