Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychJesteś aktywną kobietą z Mniejszości Niemieckiej? – To szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

Zaproszenie do udziału w szkoleniu nt.: „Kobiety mniejszości niemieckiej we współczesnym społeczeństwie – szkolenie dla młodych, aktywnych zawodowo  i społecznie kobiet mniejszości niemieckiej”, w dniach 11 – 12 października 2013r., w Krapkowicach.

 

 

 

Dwudniowe szkolenie dla kobiet aktywnych zawodowo i społecznie będzie pierwszą w swoim rodzaju okazję dla wewnętrznej integracji kobiet mniejszoście niemieckiej w przedziale  wiekowym: 20-45 lat. Będzie to spotkanie kobiet, mających potencjalne te same lub bardzo podobne problemy, borykających się z trudnościami życia codziennego, a jednocześnie pogłębi ich tożsamość narodową i da nowe impulsy do przekazywania młodemu pokoleniu: kultury niemieckiej, języka ojczystego i wartości niezbędnych dobremu Niemcowi, współczesnemu człowiekowi.

Tematy podejmowane podczas szkolenia:

  • Współczesna kobieta nośnikiem tożsamości kulturowej - czyli jak odejść od porzekadła: „Kinder, Küche, Kirche"? Czy należy od niego odchodzić?
  • Pokazanie, do jakiego stopnia życie społeczne organizują stereotypy; jakie są konsekwencje tradycyjnego podziału ról, który eksponuje rolę kobiety w domu i rodzinie, a mężczyzny w pracy i życiu publicznym, a wreszcie, jakie są koszty takiego widzenia
    świata - społeczne, ekonomiczne i osobiste?
  • Dyskusja o wrażliwości na różnorodne potrzeby i interesy kobiet i mężczyzn oraz na bariery wynikające ze stereotypów płci.
  • W jaki sposób analizować, formułować cele i planować działania z uwzględnieniem kategorii płci w środowisku mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce?
  • Czym jest współczesna mniejszość niemiecka w Polsce? Jaka to grupa? Czy potrzebuje zmian?
  • Jak efektywnie przekazywać młodemu człowiekowi tożsamość niemiecką, kulturę swojego kraju ojczystego?
  • Wychowanie w środowisku domowym: jak efektywnie wychowywać dziecko dwujęzycznie?

 

W załączniku znajdą Panie formularz zgłoszeniowy. Prosimy o jego wypełnienie i przesłanie do dnia 25 września 2013r. O zakwalifikowaniu się do projektu zostaną Panie poinformowane mailowo.« wsteczKONTAKT
Patrycja Wiencek-Baron

tel. 77 402 51 05

fax. 402 51 15

e-mail. patrycja.wiencek@haus.pl

DO POBRANIA

Formularz zgłoszenia [.doc]

Program [.doc]

PARTNERZY

Finansowanie: