Logo DWPN 1%

„Mój głos w Europie!” – debaty szkolne
Dodaj do ulubionychMój głos w Europie!” – debaty szkolne. Zakończyliśmy nabór szkół do debat. Spośród wielu zgłoszeń wybraliśmy 5 szkół z województwa śląskiego i opolskiego, które wezmą udział w projekcie.

 

 

 

 

 

 

 

Mój głos w Europie – debaty szkolne
Meine Stimme in Europa – Schüler debattieren
Rozpoczynamy nabór!
wrzesień - grudzień 2013 r.

woj. śląskie i opolskie 

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wraz Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu zakończył rekrutację 5 szkoł do udziału w  debatach szkolnych. Rok 2013 został ogłoszony Europejskim Rokiem Obywateli w celu uczczenia 20 rocznicy ustanowienia europejskiego obywatelstwa zapisanego w Traktacie z Maastricht. Jest to doskonała okazja, aby podjąć inicjatywę związaną z rozwojem postaw obywatelskich wśród młodzieży oraz propagowania europejskiego obywatelstwa.

Każda z debat składa się z trzech części:

  1. Wprowadzenie do tematu przez specjalistę trenera.
  2. Część praktyczna – w tej części młodzież wykonuje zlecone przez trenera zadania.
  3. Debata – ostatnią częścią spotkania będzie tytułowa debata. Grupa zostanie podzielona na dwa zespoły (za i przeciw) oraz publiczność. Zadaniem grup będzie przygotowanie argumentów na zadany temat i przedstawienie ich w dyskusji. Rolą publiczności będzie ocena wymienionych argumentów i wyznaczenie zwycięskiej grupy.

Debaty odbędą się w pięciu szkołach, które został wybrane spośród wszystkich zgłoszeń. Spotkanie poprowadzą profesjonalni trenerzy mający doświadczenie w pracy z młodzieżą. Każdorazowo w debacie może wziąć udział 60 uczniów. Czas przewidziany na spotkanie to około trzy godziny lekcyjne. W przerwie przewidziany jest poczęstunek dla uczestników projektu.

Poniżej temat, które zaproponowaliśmy do wyboru:

1. Bezrobocie wśród młodych ludzi w Europie. Czy opłaca się jeszcze studiować?
2. Solidarni wobec kryzysu gospodarczego w krajach UE
3. Walka o parytety w zatrudnieniu
4. Obowiązkowy "gap year" dla wszystkich młodych obywateli Unii Europejskiej, którzy kończą szkołę średnią.
5. Czy UE jest gotowa przyjąć nowe kraje członkowskie?« wsteczKONTAKT
Mariusz Rotarski,
manager projektu,
tel. 32 461 20 70,
e-mail: mariusz.rotarski@haus.pl
PARTNERZY