Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychRegionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych.

Spotkania informacyjne będą dotyczyć aktualnie prowadzonych w województwie opolskim naborów konkursowych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i prowadzone będą sukcesywnie na przestrzeni III kwartału 2013 r.

Najbliższe spotkania odbędą się w:

1. Krapkowicach – 12 lipca 2013 r. o godz. 11.00

w siedzibie Starostwa Powiatowego,
ul. Kilińskiego 1, tel. 77 40 74 379  lub 77 402 51 16

nt. Pozyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych UE. Możliwość pozyskania środków w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” PO KL

 

2. Nysa – 15 lipca 2013 r. o godz. 10.00

w siedzibie Inkubatora Organizacji Społecznych w OPS,
ul. Komisji Edukacji narodowej 1A, tel. 77 40 80 552 lub 77 402 51 16.

nt. Pozyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych UE. Możliwość pozyskania środków w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” PO KL

 

3. Głubczyce – 16 lipca 2013 r. o godz. 10.00

W siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich
ul. Kochanowskiego 15, tel. 77 485 02 79 wew. 42  lub 77 402 51 16.

nt. Pozyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych UE. Możliwość pozyskania środków w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” PO KL

 

4. Kluczbork – 17 lipca 2013 r. o godz. 10.00

W siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich
ul. Katowicka 1, tel. 77 418 52 18 wew. 180  lub 77 402 51 16.

nt. Pozyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych UE. Możliwość pozyskania środków w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” PO KL

 

5. Strzelce Opolskie – 18 lipca 2013 r. o godz. 10.00

W siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich
ul. Jordanowska 2, tel. 77 440 17 05 lub 77 402 51 16.

nt. Pozyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych UE. Możliwość pozyskania środków w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” PO KL

 

6. Olesno – 19 lipca 2013 r. o godz. 10.00

W siedzibie Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich
ul. Dębowa 3, tel. 34 350 21 06 lub 77 402 51 16.

nt. Pozyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych UE. Możliwość pozyskania środków w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” PO KL

 

7. Opole – 29 lipca 2013 r. o godz. 10.00

W siedzibie Regionalnego Ośrodka EFS, ul. 1-go Maja 13/2, tel. 77 402 51 16.

nt. Pozyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych UE. Możliwość pozyskania środków w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia” PO KL

 

8. Opole – 21 sierpnia 2013 r. o godz. 10.00

W siedzibie Regionalnego Ośrodka EFS, ul. 1-go Maja 13/2, tel. 77 402 51 16.

nt. Pozyskiwanie środków z Funduszy Strukturalnych UE. Możliwość pozyskania środków w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” na wyodrębnione projekty współpracy ponadnarodowej  PO KL


Aby zgłosić swoje uczestnictwo na w/w spotkania informacyjne należy przesłać wypełniony formularz zgłoszenia (mailowo bądź fax-em).

Osobą do kontaktu w sprawach spotkań informacyjnych jest Anita Wawrów – Specjalistka ds. informacji i promocji:

Tel.:  77 402 51 16
E-mail: info_opole@roEFS.pl
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego
Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej
ul. 1-go Maja 13/2
45-068 Opole
www.opole.roEFS.pl« wsteczKONTAKT
Anita Wawrów

tel. 77 402 51 16

fax. 77 402 51 15

e-mail. info_opole@roEFS.pl

anita.wawrow@haus.pl

DO POBRANIA

Formularz zgłoszenia [.doc]