Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychWalne Zgromadzenie Członków Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej

15 czerwca 2013 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

 

 

 

 

 

 

Podczas zebrania delegatów podsumowano działalność DWPN w 2012 roku. Pan Dyrektor Rafał Bartek przekazał zebranym, iż w 2012 roku DWPN zrealizował ok. 70 przedsięwzięć/projektów w zakresie edukacji i kultury, przy czym w samym projekcie Historii Lokalnej zostało zrealizowanych 69 spotkań w wybranych gminach i powiatach województwa śląskiego oraz opolskiego. Bezpośrednimi odbiorcami projektów była grupa około 7.000 osób, głownie z Polski i Niemiec. W 2012 roku została również uruchomiona nowa strona internetowa DWPN www.haus.pl. Strona odnotowała w ciągu roku ok. 92 tyś odwiedzin (ok. 7.660 miesięcznie i ok 250 dziennie). Dodatkowo były prowadzone strony projektowe: e-historie.pl oraz bilingua.haus.pl, www.media.haus.pl, www.roefs.opole.pl

Zatwierdzone sprawozdanie finansowe DWPN za 2012 rok zostało również skontrolowane przez biegłego rewidenta. Wynikiem kontroli jest raport, w którym zawarto pozytywną opinię o działalności DWPN.

Kolejną informacją, która została przekazana zebranym delegatom jest fakt, iż rok 2012 został zakończony z pozytywnym wynikiem finansowym.

Na zlecenie Niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, DWPN został poddany w 2012 roku wewnętrznemu audytowi organizacyjnemu, który wskazał dalsze kierunki rozwoju, a także profesjonalizacji instytucji.

Jednym z głównych punktów porządku obrad był wybór nowego Członka Zarządu DWPN. Ze względu na rezygnację Pana Corneliusa Ochmanna z funkcji Członka Zarządu, który to został nominowany na Dyrektora Zarządzającego Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej, na jego miejsce wybrano Pana Krzysztofa Blau, który także reprezentuje Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich.

Na zakończenie podziękowano wszystkim partnerom za udzielone wsparcie oraz zaprezentowano plan pracy projektowej w roku 2013.« wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej