Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychZaproszenie do udział w projekcie „Wsparcie kompetencji na stracie”

Masz od 15 do 30 lat i nie masz pracy ? Chciałbyś odbyć staż/praktykę w Niemczech? Skorzystaj z udziału w projekcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu „Wsparcie kompetencji na starcie”, w okresie od 1 marca 2013 do 31 grudnia 2014 na terenie Polski i Niemiec.

Liderem Projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu z siedzibą przy ul. Głogowskiej 25c, 45-315 Opole, a Partnerem Projektu - Izba Rzemieślnicza (organizacja pracodawców) Handwerkskammer Mannheim Rhein – Neckar – Odenwald - B1, 1-2 Mannheim 68 - 159 Niemcy.

Projekt realizowany jest trybie systemowym, z komponentem ponadnarodowym w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie", Poddziałanie 6.1.1 "Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy" PO KL. Adresatem są osoby pozostających bez zatrudnienia w wieku od 15 do 30 roku życia, które są zainteresowane uzupełnieniem, podwyższeniem lub nabyciem nowych kwalifikacji i umiejętności, zamieszkujących teren województwa opolskiego.

W ramach projektu zapewnia się:

  • stypendium stażowe oraz stypendium szkoleniowe
  • zwrot kosztów dojazdu na spotkanie z doradcą zawodowym,
  • psychologiem, pośrednikiem pracy oraz warsztat aktywnego poszukiwania pracy,
  • ubezpieczenie NNW,
  • transport, nocleg i wyżywienie na stażu/ praktyce w Niemczech

 

Osoba zakwalifikowana do Projektu zobowiązuje się do uczestnictwa w następujących formach wsparcia:

1. poradnictwie zawodowym – Indywidualny Plan Działania

2. spotkaniu z psychologiem

3. jednodniowym warsztacie aktywnego poszukiwania pracy

4. szkoleniu zawodowym z modułem języka niemieckiego

5. stażu w Polsce lub stażu/ praktyce w Niemczech

6. pośrednictwie pracy

 

Aby zgłosić się do Projektu, złóż następujące dokumenty rekrutacyjne:

· ankietę rekrutacyjną

· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzane danych osobowych

· oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia

· kserokopię dowodu osobistego/paszportu/zaświadczenia właściwego urzędu o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy/karty stałego pobytu w przypadku cudzoziemców

· kserokopię dokumentu potwierdzającego poziom wykształcenia

· kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość j. niemieckiego (w przypadku posiadania)

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej: www.kompetencje.wup.opole.pl« wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej