Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychSzkolenie „Procedury rozliczania projektów w ramach PO KL (poziom podstawowy)”

Regionalny Ośrodek EFS działający w ramach Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej zaprasza na bezpłatne szkolenie „Procedury rozliczania projektów w ramach PO KL (poziom podstawowy)”- 4-5 czerwca 2013 r

Szkolenie odbędzie się 4 – 5 czerwca 2013 r. w siedzibie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej, ul. 1 Maja 13/2, Opole. godz. rozpoczęcia 8.30.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do samodzielnego rozliczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Szkolenie skierowane jest do  przedstawicieli beneficjentów, którzy po raz pierwszy przystępują do realizacji projektów finansowanych z PO KL, z obszaru działalności Regionalnego Ośrodka EFS w Opolu.

Ponadto priorytetową grupę docelową stanowią:

- organizacje pozarządowe,

- placówki edukacyjne, w tym placówki przedszkolne oraz szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne i/lub ich organy prowadzące,

- podmioty będące projektodawcami i realizatorami projektów PO KL z gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców,

- Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

- Jednostki samorządu terytorialnego,

- projektodawcy realizujący projekty na rzecz osób niepełnosprawnych, osób w wieku 50+, mniejszości narodowych oraz osób młodych (do 30 lat).

- osoby i instytucje, które do tej pory nie skorzystały ze wsparcia EFS.

UWAGA:

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność nadsyłanych formularzy zgłoszeniowych.

Formularz zgłoszenia [.doc]

Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać pod numer faksu 77/402 51 15

Szczegółowe informacje dotyczące udziału w szkoleniu można uzyskać w Punkcie Informacyjnym Regionalnego Ośrodka EFS: 77/402 51 06, lib na stroniewww.opole.roefs.pl« wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej