Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionych„Tablice dwujęzyczne to element wielokulturowości tych ziem” – prof. G. Janusz

W dniach 17-19 kwietnia 2013 r. odbył się w gminach województwa opolskiego oraz śląskiego cykl spotkań eksperckich z prof. Grzegorzem Januszem, odnośnie zapisów Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych.

Podczas spotkań eksperckich pan prof. dr hab. Grzegorz Janusz, Dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, omówił rozwiązania dotyczące dwujęzycznego i trójjęzycznego nazewnictwa miejscowości i obiektów topograficznych w języku mniejszości w różnych państwach Europy, jak np. Niemcy, Austria, Włochy, Holandia, czy Czechy. Szczegółowo przedstawił stan prawny w zakresie dodatkowych nazw w języku mniejszości w Polsce, opowiedział o tym, kiedy jest możliwe stosowanie podwójnego nazewnictwa oraz które gminy po najnowszym Spisie Powszechnym charakteryzują się 20% ludności niemieckiej.

Uczestnicy spotkań z zainteresowaniem wsłuchiwali się w referat Pana Profesora oraz dyskutowali i zadawali szereg pytań, dotyczących procedur wprowadzenia tablic z dwujęzycznymi nazwami miejscowości, począwszy od kwestii kto powinien zainicjować działanie, kto może wystąpić z wnioskiem o wpisanie gminy do Rejestru Gmin, po sprawy techniczne i finansowe z tym związane.

W regionie nadal toczy się wiele dyskusji związanych z tą tematyką, a wprowadzenie tablic z dwujęzycznym nazewnictwem budzi w dalszym ciągu wątpliwości wśród części społeczeństwa. Należy jednak podkreślić fakt, iż mniejszości stanowią stały element historii i współczesnej europejskiej rzeczywistości, a ta cechująca Europę różnorodność jest czymś cennym i wyjątkowym.

 « wstecz


HIT WYDAWNICZY


Atlas Historyczny
Górny Śląski
w XX wieku
HAUSBOOKS.pl
Hausbooks.pl
NASZE PROJEKTY

CBMN
Archipelag
Portal organizacji Pozarządowych Województwa Opolskiego
Opolska Kuźnia Przedsiębiorczości 4
Bilingua
Archiwum Historii Mówionej