Logo DWPN 1%

Aktualności
Dodaj do ulubionychNauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej – zapytaj Eksperta!

Trwa kolejny cykl tzw. Spotkań Eksperckich, które Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej wspólnie z Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno Kulturalnych w Polsce organizuje już od 2010 r. na terenie województwa śląskiego i opolskiego.

Pierwsze trzy z siedmiu zaplanowanych na ten rok spotkań odbyły się na terenie województwa śląskiego: 8.04.2013 r. w Sośnicowicach i Pławniowicach oraz 15.04.2013 r. Cieszynie.

Zebrani przedstawiciele DFK, nauczyciele oraz rodzice kierowali do Waldemara Gaida, Wicestarosty Powiatu Strzeleckiego, liczne pytania. Dotyczyły one przede wszystkim składania wniosków oraz aspektów organizacyjnych związanych z nauką języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej w oparciu o istotne dla tej materii akty prawne: ustawę o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym wraz z rozporządzeniem zmieniającym. Ponadto omówione zostały m. in. następujące kwestie: obowiązki dyrektora placówki edukacyjnej, wynikające z faktu złożenia odpowiedniej ilość wniosków przez rodziców zainteresowanych takim nauczaniem dla swojego dziecka, aspekty finansowe z uwzględnieniem obliczania subwencji oświatowej, formy nauczania języka mniejszości narodowej, konieczna ilość uczniów, dla których takie nauczanie ma zostać zorganizowane.

O tym, jak efektywnie wychowywać dzieci dwujęzycznie mówiła dr Małgorzata Wysdak, prezes Stowarzyszenia ProLiberis Silesiae w Raszowej. Referentka przedstawiła praktyczne przykłady z życia przedszkola i szkoły, w których nauczanie języka mniejszości może zostać zrealizowane, dzieje się to np. za pomocą organizowanych projektów, wycieczek, zajęć w terenie, zapraszania dziadków na spotkania w j. niemieckim. Dr. Wysdak podkreśliła
również wymierne skutki dwujęzycznego wychowania u dzieci.

Dopełnieniem informacji ustnie przekazanych przez ekspertów stanowiły udostępnione wszystkim zebranym materiały informacyjne: odpowiednie rozporządzenia MEN, Vademcum, formularze wniosków o objęcie dziecka nauczaniem j. mniejszości narodowej, poradniki.

Wszystkich zainteresowanych dużą dawką informacji na temat nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej zapraszamy na kolejne Spotkania Eksperckie, których terminy już niebawem znajdą się na naszej stronie internetowej.« wsteczKONTAKT

Beata Majnusz

tel. 77 402 51 05

faks. 77 4002 51 15

e-mail: beata.majnusz@haus.pl

PARTNERZY

Organizatorzy:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Finansowanie:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RFN